Wielka Księga Intencji

W
O Boże błogosławieństwo, światło i natchnienia z Nieba dla całej
Rodziny blogowej: Czytelników, a szczególnie Komentatorów, oraz
dla Współautora i Moderatora – z jednoczesnym serdecznym podziękowaniem Panu za wspaniałe zaangażowanie tak wielu Osób we wspólne dobre dzieło!
O skuteczną przemianę sytuacji w naszej Ojczyźnie: o odbudowę
ładu moralnego, społecznego i gospodarczego, o odpowiedzialność
za jej losy w sercach zarówno rządzących, jak i rządzonych; oraz o przemianę myślenia Polaków.
O Boże błogosławieństwo dla Radia MARYJA i Telewizji TRWAM – o poszanowanie i możliwość wolnego działania dla katolickich i niezależnych mediów.

O wyjawienie całej prawdy o Zamachu Smoleńskim.

O wszelkie łaski i dobre natchnienia dla Domownika – Anny.
O wytrwałość w pracy duszpasterskiej dla Księdza Marka, Proboszcza Parafii w Surgucie na Syberii, oraz o Boże
błogosławieństwo w realizacji podejmowanych przez Niego inicjatyw,
w tym – redakcji prowadzonego przez Niego bloga.

O Boże błogosławieństwo dla Księdza Andrzeja Duklewskiego – Wikariusza Generalnego Diecezji nowosybirskiej.

O Bożą opiekę nad małżeństwem Mirki i o rozwiązanie wszystkich problemów, z jakimi boryka się Ona sama i Jej Rodzina – o pogłębienie wiary i zmianę nastawienia do Sakramentów Świętych dla wszystkich członków tej Rodziny. A szczególnie o to, aby Mąż zrozumiał swoje błędy i naprawdę się zmienił!

W intencji Tomka z Warszawy i Jego Rodziny, szczególnie – dwóch niepełnosprawnych Córek – o pomoc Bożą, o wytrwałość, cierpliwość i materialne wsparcie w znoszeniu trudów codzienności.

Za wszystkich Żołnierzy Niezłomnych i wszystkich walczących o wolność Ojczyzny, aby tym, którzy już odeszli, Pan wynagrodził ich poświęcenie, za które darmo oczekiwali wdzięczności w swojej Ojczyźnie; tym zaś, którzy żyją – o sprawiedliwe i zasłużone docenienie ich ofiary. Także za wszystkich, którzy dziś mają odwagę poświęcać się dla wartości nadrzędnych, aby – pomimo wszystko – nigdy się nie zniechęcali, ale z nowym zapałem podejmowali swoje dzieło, przyczyniając się do zapanowania w naszej Ojczyźnie rzeczywistej wolności.

Dla Wojciecha – o łaskę uzdrowienia z lęków, klaustrofobii, traumatycznych przeżyć, wspomnień, o uzdrowienie kręgosłupa, łuszczycy, zapalenia łuszczycowego i stawów. Także – o wszelkie Boże błogosławieństwo w jego życiu.

Za Rodzinę Roberta – aby wszystkie problemy i postępowanie jej Członków nie oddalały ich od Boga i Sakramentów Świętych; aby Siostra znalazła wolę wstąpienia w sakramentalny związek małżeński, a druga Siostra, opuszczona przez Męża, umiała właściwie rozeznać wolę Bożą.

O nieustanne trwanie i rozwijanie się małżeńskiej miłości Agnieszki i Mariusza, oraz o to, aby nigdy nie zgasł Ich entuzjazm i optymizm.

Za wszystkich poranionych, zarażonych nienawiścią do Kościoła i ludzi, walczących z całym światem – o światło Ducha Świętego i wszelkie Boże dary.

Za ludzi zgorzkniałych, pretensjonalnych, nastawionych roszczeniowo, wzbudzających konflikty – o całkowitą zmianę kursu i umiejętność postawienia wymagań nade wszystko sobie.

Dla Służby liturgicznej w Celestynowie oraz dla wszystkich Wspólnot – o zapał i „dawanie więcej” w sprawach Bożych, szczególnie w obecnej, trudnej sytuacji.

Za Ojca Świętego Franciszka, aby mógł bez przeszkód kierować Kościołem, zgodnie z wolą Bożą, oraz o zdrowie i siły do wspierania Kościoła dla Papieża Seniora Benedykta XVI.

O łaskę uzdrowienia dla Mamy Wojciecha. Oraz o łaskę uzdrowienia dla Księdza Piotra.

Dla Leokadii Wasiak, Mamy Księdza Proboszcza Parafii Celestynów – o łaskę pełnego powrotu do zdrowia i o spełnienie się w Jej życiu świętej woli Bożej.

O łaskę Nieba dla zmarłego Księdza Ireneusza Korporowicza, byłego Proboszcza Parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Tłuszczu.

O natychmiastowe zaprzestanie prześladowania chrześcijan we wszystkich miejscach, gdziekolwiek na świecie ma ono miejsce – by twórcy wielkiej polityki zainteresowali się wreszcie tym problemem.

O pokój wieczny dla Haliny Wasilewskiej oraz o łaskę pocieszenia i duchowego wsparcia dla Jej Córki Urszuli i całej Rodziny.

O łaskę pełnego powrotu do zdrowia dla Danuty.

O Boże błogosławieństwo dla Henryki.

O łaskę życia wiecznego dla Janiny Majewskiej oraz o ducha wiary w Jej Rodzinie.

O Boże prowadzenie i wszelką pomoc dla Michała oraz o opiekę nad Jego Rodziną.

O Bożą opiekę nad Rodziną Olendrów: o umocnienie w roli Męża, Ojca i Głowy Rodziny dla Pana Włodzimierza, oraz o pomoc w kolejnych etapach leczenia; o wszelkie wsparcie i wewnętrzny pokój dla Pani Ewy oraz o światło i dobre natchnienia na całe dorosłe i samodzielne życie dla Szymona.

O powrót do zdrowia i siły do pracy dla Grzegorza i Alfreda.

O pokój wieczny dla Zmarłych wskutek zawalenia się kamienicy w Świebodzicach oraz o pomoc dla Poszkodowanych.

Ks. Jacek

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale - wprost przeciwnie - podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień - w konfesjonale i poza nim - na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.