Archiwum

marzec 2015

m

Osamotniony Sługa Jahwe…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w sprawie wczorajszego skandalicznego i absurdalnego wyroku, wydanego na Mariusza Kamińskiego, bardzo celnie wypowiedział się Redaktor Jerzy Jachowicz na portalu „wpolityce.pl”. Całość tego artykułu zamieszczam, bo całkowicie identyfikuję się z zawartą tam opinią: „To dla mnie niepojęte. Nie mieści mi się w kategoriach...

Nie zniechęci się, ani nie załamie…

Wielki Poniedziałek, do czytań: Iz 42,1–7; J 12,1–11 CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA: To mówi Pan: „Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej...

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na głębokie i religijne, a także – w pełnym tego słowa znaczeniu – podniosłe przeżywanie dzisiejszej wyjątkowej Niedzieli – niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen                              ...

By rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno

Rekolekcje w Surgucie  (Ez 37,21-28) Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów...

Wierzcie moim dziełom!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, dziękując Daśkowi za wczorajszą ważną informację, wyrażam ogromną radość z sukcesu KSM w Żelechowie. Pracowałem tam przez półtora roku i ciągle sercem i modlitwą wspieram tę Parafię, a szczególnie tamtejszą Młodzież. Z tym większą radością dowiedziałem się o ich osiągnięciu. Serdecznie gratuluję! I –...

Giganci świata – giganci ducha!

Czwartek 5 Tygodnia Wielkiego Postu, do czytań: Rdz 17,3–9; J 8,51–59 CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU: Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: „Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie...

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi!

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, do czytań z t. VI Lekcjonarza: Iz 7,10–14; Hbr 10,4–10; Łk 1,26–38 CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA: Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze”. Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana...

Bądźmy medialnie aktywni!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, wczoraj w rozważaniu zachęcałem do zabierania głosu w obronie naszych wartości w mediach – poprzez wysyłanie maili lub smsów do konkretnych redakcji, na adresy lub numery telefonów wskazane zwykle gdzieś na końcu, albo na pasku, na dole ekranu. Ta moja zachęta została wczoraj określona – w jednym...

Konkubinat to grzech!

Poniedziałek 5 Tygodnia Wielkiego Postu, do czytań: Dn 13,41–62; J 8,1–11 CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA DANIELA: Na wygnaniu w Babilonie zgromadzenie Izraela skazało na śmierć Zuzannę, fałszywie oskarżoną przez dwóch starców. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: „Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli...

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA! Dzień 3

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, dzisiaj zakończenie Rekolekcji w Samogoszczy. I w Surgucie także. Dziękuję Wam serdecznie za dotychczasową duchową wspólnotę i proszę, aby ona dalej trwała.        A przy okazji – serdecznie dziękuję całej Rodzinie Parafialnej w Samogoszczy, na czele z jej Proboszczem, moim...

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA! Dzień 2

Szczęść Boże! Pozdrawiam „rekolekcyjnie” i „roboczo” z Samogoszczy. Pamiętam o Was w modlitwie – mam nadzieję, że Wy też pamiętacie. A razem pamiętajmy o wspieraniu Rekolekcji w Surgucie i we wszystkich parafiach, w których się one aktualnie odbywają!                ...

CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA! Dzień 1

Szczęść Boże! Moi Drodzy, rozpoczynam dziś Rekolekcje wielkopostne w Parafii w Samogoszczy, w dekanacie łaskarzewskim, w diecezji siedleckiej. Wszystkich, którzy pragną zabrać się ze mną w tę duchową drogę – zapraszam na pokład! I bardzo proszę Wszystkich o modlitewne wspieranie zarówno tych Rekolekcji, jak i tych, które przeżywa...

Święty Józef – Patron wszechstronny!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, wśród wielu dziedzin, w których „kompetentny” jest Święty Józef, jest także jego opieka nad tymi, którzy noszą jego imię.          Z tej okazji otaczam modlitwą i spieszę z dobrym słowem do Ojca Józefa Czerneckiego, oblata, ekonoma domu zakonnego w Kodniu...

Łaska Boża jest niezmienna – i niezmierna!

Szczęść Boże! Wbrew wcześniejszej zapowiedzi, nie będzie dziś słówka z Syberii – Księdzu Markowi wypadło spotkanie dekanalne, co w tamtejszych realiach oznacza całonocną podróż w jedną stronę i całonocną podróż z powrotem. Zatem, musimy się jakoś obyć bez tego słówka, za to wspieramy Księdza Marka w jego duszpasterskich działaniach...

OTO WYZDROWIAŁEŚ – NIE GRZESZ JUŻ WIĘCEJ! Dzień 3

Szczęść Boże! Serdecznie pozdrawiam z Lacka, gdzie dzisiaj kończę Rekolekcje wielkopostne. Dziękuję Bogu za ten czas, za wszystkie dobre natchnienie i prowadzenie; dziękuję Proboszczowi, Księdzu Michałowi Pawlonce, za zaproszenie, życzliwość i wieloletnią przyjaźń; dziękuję tutejszym Parafianom za świadectwo wiary, modlitwy i zasłuchania; a także Wam...

OTO WYZDROWIAŁEŚ – NIE GRZESZ JUŻ WIĘCEJ! Dzień 2

Szczęść Boże! Dziękuję serdecznie za wczorajsze słowa wsparcia i duchowej łączności Wszystkim, którzy trwają wraz ze mną w skupieniu rekolekcyjnym w Lacku. Dla pełnej informacji dodam tylko, że jeszcze jutro będą te Rekolekcje trwały, natomiast od piątku do niedzieli – jak Bóg pozwoli – będę prowadził Rekolekcje w Parafii...

OTO WYZDROWIAŁEŚ – NIE GRZESZ JUŻ WIĘCEJ! Dzień 1

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, dzisiaj rozpoczynam Rekolekcje wielkopostne w Parafii w Lacku, w dekanacie włodawskim, w diecezji siedleckiej. Zapraszam Was do włączenia się duchowego w nasze refleksje i wspólne modlitwy!        Do naszej Wielkiej Księgi Intencji dopisuję dzisiaj kolejną sprawę – wczoraj...

Obyś skutecznie mi błogosławił…

Biełostok 03.2015 (Tomska obłaść) – dziś kilka zdjęć z mojej poprzedniej parafii, jakie mi niedawno przysłali… Ach! wspomnienia… (Oz 6,1-6) Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności...

Asyria nie może nas zbawić!

Szczęść Boże! Pamiętajmy dziś o Ojcu Świętym Franciszku w drugą rocznicę Jego wyboru.                                        Gaudium et spes!  Ks. Jacek Piątek 3 Tygodnia Wielkiego Postu, do czytań: Oz 14,2–10; Mk 12,28b–34 CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA OZEASZA: To mówi Pan: „Wróć...

Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę!

Czwartek 3 Tygodnia Wielkiego Postu, do czytań: Jr 7,23–28; Łk 11,14–23 CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA: To mówi Pan: „Dałem im przykazanie: «Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło». Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego...

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.