Archiwum

luty 2013

l

Widzę żywy Kościół! Nie porzucam krzyża!

(Jr 17,5-10) To mówi Pan Bóg: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada...

Na szczęście – jest Królestwo Jezusa!

Szczęść Boże! Kochani, dzisiaj ostatnia Audiencja generalna Ojca Świętego Benedykta XVI i ostatnie spotkanie z wielkimi tego świata. Jutro Papież odpocznie… A jednocześnie – podejmie modlitwę za Kościół. Kochani, przeżywajmy to wszystko w duchu wiary, jako wielkie rekolekcje – w tym wyjątkowym Wielkim Poście…        ...

Słuchajcie ich – i naśladujcie ich uczynki!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, to ostatnie dni Pontyfikatu Benedykta XVI. Proszę Was o modlitwę w Jego intencji – i w intencji Kościoła. W czwartek, 28 lutego, w Celestynowie o godzinie 20.00 będzie bił dzwon – tak, jak we wszystkich kościołach Rzymu – a potem rozpoczniemy koncelebrowaną, uroczystą Mszę Świętą dziękczynną, zakończoną...

Żal za grzechy

Szczęść Boże! Kochani, zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj druga część naszych wielkopostnych rozważań o pięciu warunkach Sakramentu Pokuty. Jak wcześniej nadmieniałem, są to kazania pasyjne, wygłaszane w niedzielę wieczorem, w ramach Gorzkich Żali, w Celestynowie. Dzisiaj – o żalu za grzechy.            Gaudium et spes...

Co jest moją Górą Tabor?…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, wychodzimy dziś z Jezusem na Górę Tabor. Co jest Twoją – moją – Górą Tabor? Warto poszukać odpowiedzi na tak postawione pytanie dzisiaj, kiedy rozpoczynamy już drugi tydzień Wielkiego Postu… Nie marnujmy czasu łaski!   Na głębokie przeżywanie Dnia Pańskiego i całego Wielkiego Postu przesyłam...

Dla kogo żyje chrześcijanin?

Szczęść Boże! Moi Drodzy, kończy się pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Czy zauważacie, jak szybko czas biegnie? Dlatego nie można zwlekać z podjęciem i realizacją wielkopostnego postanowienia, a także – ze Spowiedzią. Bardzo Was zachęcam do przeżycia nie tylko Świąt, ale całego Wielkiego Postu w czystości serca, w stanie łaski...

Kościół oparty na Skale…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, z całego serca dziękuję Księdzu Markowi za wczorajsze słówko, a jednocześnie – gratuluję pięknej rocznicy prowadzenia „bratniego” bloga! Niech to wspaniałe dzieło – tak bardzo potrzebne właśnie tam, w tym wciąż odradzającym się Kościele – rozwija się z Bożą pomocą i za Bożym natchnieniem...

Modlitwa to walka, modlitwa to trud…

(Est 14,17k-m.r-t) Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie...

Znaki są wyraźne!

Szczęść Boże! Serdecznie dziękuję Annie za modlitwę w intencji Rekolekcji i Rekolekcjonistów. I w ogóle dziękuję za wczorajsze piękne refleksje – tak bardzo konkretne… Proszę, byście w dalszym ciągu wspierali swoją modlitwą dzieło rekolekcyjne we wszystkich jego wymiarach.        A oto kilka słów refleksji...

Słowo o… słowie

Szczęść Boże! Moi Drodzy, za pół godziny wraz z Księdzem Andrzejem Wnukiem, naszym Rezydentem, wyjeżdżamy na pierwszą rekolekcyjną, wielkopostną Spowiedź w naszym Dekanacie. Z Bożej łaski, będą dokonywały się – jak wierzymy – wielkie dzieła w sercach ludzkich.      Przyznaję, że choć słyszałem i ciągle słyszę wiele krytycznych...

Rachunek sumienia

Szczęść Boże! Moi Drodzy, mam dla Was pewną propozycję. Otóż, w tym roku dane mi jest prowadzić w Parafii Gorzkie Żale, a w ich trakcie – głosić kazania pasyjne. Ponieważ jest ich pięć – bo jedno wygłosi Rekolekcjonista, w czwartą Niedzielę Wielkiego Postu – więc będą one poświęcone pięciu warunkom Sakramentu Pokuty. Co prawda, w zeszłym roku...

O nowych formach szatańskiego kuszenia…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, przeżycia pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu nierozerwalnie łączą się z wydarzeniami w Kościele. Dlatego w rozważaniu proponuję refleksję nad tymi sprawami – w duchu wiary.      A na głębokie przeżywanie Dnia Pańskiego przesyłam kapłańskie błogosławieństwo: Niech Was błogosławi Bóg...

Już dzisiaj!

Kochani, zapraszam do refleksji nad Bożym Słowem i do tego, byśmy na wzór celnika Mateusza już dzisiaj – o ile tego nie uczyniliśmy – podjęli wezwanie Jezusa do pójścia za Nim, co dla nas konkretnie oznacza podjęcie trudu wielkopostnej pracy. Ufam głęboko, że wszyscy wczoraj byli na Drodze Krzyżowej… I że wszyscy...

Prawdziwy post – prowadzi do Jezusa!

Szczęść Boże! Kochani, szczególnie teraz – w tych pierwszych dniach Wielkiego Postu – trzeba nam się zastanawiać nad istotą tego czasu, który przeżywamy. Na czym ma polegać prawdziwy post? Wielki Post?… Słowo Boże pomaga nam w znalezieniu właściwej odpowiedzi.     Cały też czas żyjemy sprawami Kościoła Powszechnego, nie ustając...

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy (Dz 13,46-49)Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż...

Wyzwolić się – od samego siebie…

Szczęść Boże! Mamy Wielki Post… Na Syberii zaczął się kilka godzin wcześniej. Zapraszam dziś na Mszę Świętą, a teraz – do refleksji nad Bożym Słowem. A na piękne i radosne przeżywanie tego czasu przesyłam kapłańskie błogosławieństwo: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen      ...

Módlmy się za Benedykta XVI – i za Kościół!

Szczęść Boże! Kochani, wszyscy jesteśmy poruszeni wczorajszą decyzją Benedykta XVI. Oto pełna treść papieskiego oświadczenia, które cytuję za serwisem Radia Watykańskiego:      „Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia...

Nasi Chorzy – to wielki skarb!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes jest w Kościele wspomnieniem nieobowiązkowym, ale trudno dzisiaj nie skorzystać z tej możliwości i nie udać się w duchową pielgrzymkę do Lourdes, zabierając tam ze sobą w modlitwie naszych Chorych…     Im wszystkim dzisiaj przekazujemy najserdeczniejsze wyrazy...

Człowieku, uwierz wreszcie Bogu!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, już dzisiaj nad ranem, dokładnie o 1.00, dojechaliśmy do Celestynowa. Bogu dziękujemy za to wielkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w ciągu minionego tygodnia.    Zaraz po Bogu ja osobiście dziękuję Uczestnikom rekolekcyjnego wyjazdu – za atmosferę radości i nadziei, modlitwy...

Idźcie – i wypocznijcie…

Szczęść Boże! Witam serdecznie i po raz ostatni – jeśli idzie o obecny czas – pozdrawiam ze Szklarskiej Poręby. Dzień staje się piękny i słońce zaczyna wychodzić… Przez cały pobyt mieliśmy naprawdę piękną pogodę.      Wczoraj w naszej Grupie zdarzył się mały wypadek: Kamil w czasie zjazdu na nartach ze stoku...

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.