Archiwum

listopad 2018

l

Być chrześcijaninem – to być apostołem!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym przeżywamy liturgiczne Święto Świętego Andrzeja Apostoła, Patrona wielu bliskich mi Osób. I dlatego, z tej właśnie okazji, kieruję życzliwe słowa do: – Księdza Kanonika Andrzeja Duklewskiego, do niedawna: Wikariusza Generalnego Diecezji Nowosybirskiej, wcześniej: Proboszcza Parafii w Tomsku, a obecnie: Proboszcza Parafii...

Upadł Babilon – z rozmachem!

Szczęść Boże! Pozdrawiam bardzo serdecznie! Dobrego dnia! Gaudium et spes! Ks. Jacek Czwartek 34 Tygodnia zwykłego, rok II, do czytań: Ap 18,1–2.21–23;19,1–3.9a; Łk 21,20–28 CZYTANIE Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA: Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał:...

Zwyciężą – ci, co wytrwają!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, mam niemiłą wiadomość: w tym tygodniu nie będzie słówka z Syberii! Szkoda. Ksiądz Marek w drodze. Dlatego proszę, abyśmy byli z Nim – i z Jego Ekipą – w modlitwie i duchowym wsparciu, bo wiele kilometrów przed Nimi (za Nimi zresztą już też), aby wyspowiadać Wiernych i dobrze wprowadzić Ich w Adwent. Z pewnością...

Zapuść sierp – i dokonaj żniwa!

Szczęść Boże! Witam Wszystkich bardzo serdecznie i życzę błogosławionego dnia! Gaudium et spes! Ks. Jacek Wtorek 34 Tygodnia zwykłego, rok II, do czytań: Ap 14,14–20; Łk 21,5–11 CZYTANIE Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA: Ja, Jan, ujrzałem: Oto biały obłok, a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku swoim...

Ci Barankowi towarzyszą…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny przeżywa Ksiądz Adrian Komar, z którym w swoim czasie współpracowałem w Żelechowie, a teraz Ksiądz Adrian pracuje w Stanach Zjednoczonych. Życzę Mu, aby zawsze szedł prostą drogą do Nieba – i innym pomagał nią iść! Zapewniam o modlitwie. I życzę Wszystkim błogosławionego dnia! Gaudium et spes! Ks...

Christus regnat! Christus imperat!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny przeżywa Paweł Siłaczuk, a imieniny – Katarzyna Baczkura i Katarzyna Centkowska: Wszyscy troje należący, w swoim czasie, do młodzieżowych Wspólnot. Życzę, aby Ich codzienność była przestrzenią królowania Jezusa Chrystusa! Zapewniam o modlitwie! Dzisiejsze rozważanie zamieszczam...

Oto dwaj moi Świadkowie!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym rocznicę Święceń biskupich przeżywa Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga – w tamtym czasie: Dziekan Wydziału Prawa na KUL, na którym studiowałem. Rocznicę zawarcia sakramentalnego Małżeństwa przeżywają natomiast Państwo Teresa i Marian Nowiccy, czyli moja Ciocia i mój Wujek, mieszkający w Działdowie. Wszystkim...

Gorycz i słodycz

Moi Drodzy, serdecznie dziękujemy Księdzu Markowi za wczorajsze słówko z Syberii i – jak zawsze – zapewniamy o modlitwie! Życzę Wszystkim błogosławionego dnia! Gaudium et spes! Ks. Jacek Piątek 33 Tygodnia zwykłego, rok II, do czytań: Ap 10,8–11; Łk 19,45–48 CZYTANIE Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA: Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się...

Dlaczego Jezus płacze?

Św. Cecylia Wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy (Ap 5,1-10) Ja, Jan, ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: „Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?” A nie mógł nikt...

Na tronie Ktoś zasiadał…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa Ksiądz Janusz Sałaj, Kapłan mi zawsze życzliwy i dobry Człowiek. Życzę Solenizantowi, by swoje życie i kapłańską posługę każdego dnia ofiarował Bogu – tak, jak Maryja! Zapewniam o modlitwie! A jutro, moi Drodzy, na naszym forum – słówko z Syberii! Świetnie prawda? Gaudium et spes! Ks. Jacek...

O rozszczelnieniu systemu…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia! Gaudium et spes! Ks. Jacek Wtorek 33 Tygodnia zwykłego, rok II, Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana, do czytań: Ap 3,1–6.14–22; Łk 19,1–10 CZYTANIE Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA: Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: „Aniołowi Kościoła w Sardach napisz: To mówi Ten, co ma...

Pierwsze czyny podejmij!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa moja Ciocia, Elżbieta Jaśkowska, z Olsztyna. Życzę Solenizantce – w duchu dzisiejszego Słowa – aby ciągle trwała w owej pierwotnej chrześcijańskiej gorliwości, którą wyniosła ze swego domu rodzinnego, a w swojej rodzinie ciągle podtrzymywała. Niech wiara będzie dla Niej zawsze wyznacznikiem wszelkich...

Kiedy będzie koniec świata?…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa Ksiądz Profesor Roman Krawczyk, mój Rektor Seminarium – przez pierwsze cztery lata mojej formacji. Urodziny natomiast przeżywa Magda Martyniuk, należąca w swoim czasie do jednej z młodzieżowych Wspólnot. Niech Pan Im błogosławi i obdarza swoimi łaskami. Będę się...

Moc modlitwy

Sobota 32 Tygodnia zwykłego, rok II, Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy, do czytań: 3 J 5–8; Łk 18,1–8 CZYTANIE Z TRZECIEGO LISTU ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA: Ty, umiłowany Gajusie, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to świadczyli o twej miłości do Kościoła; dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie...

Ty co w Ostrej świecisz Bramie

(2 J 4-9) Wybrana Pani, ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy...

Czy chrześcijaństwo zmienia obyczaje?

Katedra w Nowosybirsku  (Flm 7-20)  Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, że mianowicie serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie. A przeto choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako stary Paweł...

ευχαριστώ

(Tt 3,1-7)  Najmilszy: Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom...

Panie, ja chcę być Twoim sługą

Dzieci w Nojabrsku przedstawiają świętych. (wczoraj) Wspomnienie obowiązkowe świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski (Tt 2,1-8.11-14) Najmilszy: Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety...

Niech się morwy wyrywają!

Zachód słońca w Surgucie, widok z kościoła, parę dni temu  Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika (Tt 1,1-9) Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami...

Tu nasze miejsce – to nasz kraj…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny obchodzą: – Ksiądz Marcin Nowicki – mój stryjeczny Brat, Kapłan Diecezji toruńskiej; – Ksiądz Marcin Komoszyński – pochodzący z mojej Parafii rodzinnej; – Marcin Mućka – Człowiek mi bliski, pochodzący z mojej pierwszej Parafii w Radoryżu Kościelnym; – Marcin Zagubień – mój dobry...

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.