Wielka Księga Intencji

W

O nową „wiosnę” Kościoła na świecie i w sercach ludzi, szczególnie młodych.

O ratunek, pokój i opamiętanie dla świata – o nawrócenie świata i Boże zmiłowanie nad nim.

O powrót Europy do chrześcijańskich korzeni i zablokowanie wszelkich niemoralnych działań.

O Bożą opiekę nad Ojczyzną – aby Polacy zaczęli wreszcie mądrze korzystać z wolności.

W intencji Młodzieży – by zawsze znajdowała dla siebie miejsce w Kościele i nigdy nie odchodziła od Boga, a dla tej, która odeszła: o ponowne zaufanie Bogu i Kościołowi.

O nowe, święte, odważne, charyzmatyczne powołania do kapłaństwa i życia zakonnego – w całej naszej Ojczyźnie i w całym Kościele.

O świętość i gorliwość dla Kapłanów, Osób zakonnych i powołanych do szczególnej służby Kościołowi, oraz o odbudowanie zapału dla przeżywających kryzys powołania.

O wszelkie Boże błogosławieństwo dla całej naszej blogowej Rodziny.

O świętość dla naszych Rodzin – by były Bogiem silne i stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.

O pokój wieczny dla Teresy i Mirosława Mućków, o wsparcie i nadzieję dla Leszka i Marcina.

O zbawienie wieczne dla wszystkich Zmarłych.

O ożywienie Duszpasterstwa Akademickiego w Siedlcach – i na wszystkich polskich Uczelniach.

O duchową odnowę i mocną więź z Chrystusem dla całego Środowiska Akademickiego.

Dla Anny – o potrzebne dary Ducha Świętego i umiejętność służenia nimi Bogu, Kościołowi i Rodzinie.

O Boże błogosławieństwo dla Księdza Marka w Jego posłudze na Syberii; dla Jego Ekipy i całej Parafii.

Dla Michała i Krzysztofa – o silną wiarę i trwanie przy Chrystusie oraz o jak najlepsze relacje z Rodzicami.

O wszelkie Boże łaski, światło i natchnienia Ducha Świętego, opiekę Maryi i wszystkich Świętych dla Wojciecha, o uzdrowienie Go ze wszystkich chorób duchowych i fizycznych, o opiekę Bożą nad całą Rodziną i o pokój wieczny dla Edwarda.

►O Boże błogosławieństwo, moc Jezusa, światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i wszystkich Świętych, o wszelkie dobro i zdrowie dla Rodziny Olendrów i Aleksandrowiczów.

►O wypełnianie woli Bożej każdego dnia dla wszystkich Członków Rodziny Anny, a dla Zmarłych, oczekujących w czyśćcu – o życie wieczne w Królestwie niebieskim.

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.