Trzej Święci Książęta Nieba!

T

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym, będącym liturgicznym Świętem trzech wielkich Archaniołów, imieniny przeżywa wiele bliskich mi Osób. A są to:

Kapłani pochodzący z mojej rodzinnej Parafii:

* Ksiądz Rafał Jarosiewicz,

* Ksiądz Michał Dziedzic;

Kapłani z różnych względów mi bliscy:

* Ojciec Michał Hadrich, Oblat, Proboszcz Parafii w Kodniu,

* Ojciec Rafał Chilimoniuk, Oblat, Ekonom kodeńskiego Sanktuarium,

* Ksiądz Michał Bieńczyk,

* Ksiądz Michał Czelny,

* Ksiądz Michał Gosk,

* Ksiądz Rafał Kornilak,

* Ksiądz Gabriel Mazurek,

* Ksiądz Michał Miszkurka,

* Ksiądz Michał Mościcki,

* Ksiądz Michał Pawlonka,

* Ksiądz Rafał Przeździak,

* Ksiądz Michał Rodak,

* Ksiądz Michał Wawerski,

* Ksiądz Dariusz Parafiniuk,

Siostra Michaela Stępniak, Karmelitanka z Kodnia, moja była Uczennica w Technikum w Radoryżu Smolanym, gdzie – jako Joanna – była Gospodarzem Klasy, w większości męskiej;

Gabriela Snaczke – Przewodniczka naszej Pielgrzymki do Lourdes i Fatimy sprzed kilku lat;

Michał Jaśkowski – mój Brat stryjeczny;

Członkowie różnych Wspólnot Młodzieżowych ze wszystkich Parafii, w których posługiwałem:

* Michał Jaroniec,

* Michał Brojek,

* Rafał Górski,

* Rafał Karczmarczyk,

* Rafał Rękawek,

* Michał Różanowski,

* Michał Sętorek,

* Michał Szczypek,

* Rafał Szewczak,

* Rafał Trzmiel,

* Michał Byszuk – nowy Znajomy, Student, włączający się w ostatni Kodeński Wieczernik Akademicki, z perspektywą na przyszłą współpracę.

Szczególne podziękowanie za życzliwość i współpracę oraz wieloraką pomoc, okazywaną w prowadzeniu Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego i w pełnieniu posługi Duszpasterza Akademickiego, przekazuję Panu Rafałowi Suchodolskiemu – z serdecznymi życzeniami trwania przy swoich jasnych i konkretnych zasadach i poglądach, w których się co do joty zgadzamy: poglądach dotyczących problemów dzisiejszego Kościoła i świata, w tym także spraw, związanych z funkcjonowaniem naszego Duszpasterstwa, czy też niedawną tak zwaną epidemią, w czasie której pogubiło się tak wielu Pasterzy Kościoła.

Życzę Solenizantowi, by zawsze szedł prostą drogą i w taki sposób wychowywał – wraz z Żoną – swoje Dzieci. Zapewniam o stałej pamięci modlitewnej, a w najbliższym czasie, w miejscu funkcjonowania naszego Duszpasterstwa (celowo nie piszę: w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego, bo takowego nie ma) odprawię Mszę Świętą w Jego intencji.

I wszystkim dzisiejszym Dostojnym Solenizantkom i Solenizantom życzę opieki Aniołów Pańskich we wszelkim dobru, jakiego się każdego dnia podejmują. Zapewniam o modlitwie!

Ja tymczasem – pozdrawiam z Lublina i już zapraszam do refleksji nad Bożym słowem. Oto słówko Księdza Marka na dziś:

https://www.youtube.com/c/CatholicSurgut

Natomiast poniżej – słówko Janka na dziś, zamiast poniedziałku, kiedy nie mógł napisać. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że tak bardzo pilnuje tego swego obowiązku, którego sam dobrowolnie się podjął. I za serce i zaangażowanie, jakie wkłada każdorazowo w jego przygotowanie.

Zatem, co Pan konkretnie dzisiaj do mnie przez to Słowo mówi? Do mnie osobiście. Tak bardzo konkretnie. Duchu Święty – wskaż!

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen

Gaudium et spes! Ks. Jacek

Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,

29 września 2023., 

do czytań z t. VI Lekcjonarza:

Dn 7,9–10.13–14; albo: Ap 12,7–12a; J 1,47–51

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA DANIELA:

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

ALBO:

CZYTANIE Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA:

Nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA:

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”

Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

OTO SŁÓWKO JANKA:

Przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii piękne zdanie, a mianowicie: Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu” Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

Jezus, moi Drodzy, widzi więcej, niż nam się wydaje! Natanael nie znał Jezusa! Lecz zobaczmy, że Jezus nie pyta Natanaela: „Kim jesteś?” Jezus nie prosi Natanaela, by się przedstawił, albo żeby coś o sobie powiedział. Jezus zna Natanaela na wylot! Ba, Jezus zna każdego z nas na wylot! To jest dla mnie osobiście nie do pojęcia!

Zobaczmy, moi Drodzy: żeby bardziej poczuć to, co czuł Natanael, posłużę się pewnym przykładem. Otóż, wyobraźcie sobie, że idziesz przez miasto. Nagle, jak tak sobie idziesz, widzisz pewnego człowieka, którego nigdy wcześniej nie widziałeś, a nagle ten człowiek mówi Ci wszystko o Tobie. Wszystko o Tobie wie: ile masz lat, co w życiu robisz, jakie masz problemy – i w ogóle… On wie wszystko o Tobie! I na pewno, wtedy ogarnia cię szok, a może nawet pewnego rodzaju strach – bo skąd on to wie?

Właśnie tak jest z Chrystusem! My kiedyś będziemy musieli stanąć przed Nim – czy to na końcu naszego życia, czy na Sądzie Ostatecznym. Wtedy będziemy musieli zdać Bogu rachunek z swego życia i opowiedzieć Mu całe nasze życie – jak to wszystko u nas tak naprawdę wyglądało. Jak żyliśmy i jak to było z naszą wiarą…

Lecz w dobrym przeżywaniu naszego życia, z chęcią nam pomogą Archaniołowie – także ci, których dzisiaj w liturgii wspominamy – oraz inni Aniołowie, a w szczególności nasz Anioł Stróż. I w tym właśnie dniu pomyślmy sobie, kiedy to ostatnio w ogóle myśleliśmy o swoim Aniele Stróżu? Kiedy modliliśmy się do niego w osobistej, szczerej modlitwie? Albo o innych Aniołach i Archaniołach?

To też jest pewien fenomen, że ilu ludzi jest na ziemi – tylu też jest Aniołów Stróżów! Każdy ma przypisanego do siebie Anioła! Mój jest przy mnie – Twój przy Tobie. Każdy nas swoim podopiecznym czuwa! Każdy o swoim podopiecznym pamięta! Lecz czy my o nich pamiętamy? Czy my dziękujemy Bogu za nich?

Na zakończenie, zachęcam wszystkich, byśmy dziś pomodlili się do Aniołów i Archaniołów – koniecznie w dniu dzisiejszym: do Michała, Gabriela i Rafała – oraz, tak bardzo serdecznie, do swojego Anioła Stróża!

6 komentarzy

 • Pod koniec wideo-refleksji ojca Marka brzmi Pieśń o Archaniołach. To hymn z X wieku „Angelicum pacis”.
  Chcę podzielić się tłumaczeniem tego hymnu z rosyjskiego na język polski.

  1. Aniele pokoju nam poszli, Jezu,
  Niech Michał nas ochroni w nieszczęściach.
  Pomnażajmy się z wiarą i miłością
  Każde dobro.

  2.Z nami niech będzie Gabriel presilny,
  Duchy przebiegły blokując drogę,
  Wiernych z miłością otoczy troską
  W domu Pańskim.

  3. I niech Rafał, jasny uzdrowiciel,
  Uzdrawia nas mocą Chrystusa
  I zachowa naszą drogę do judoli
  Bezpośredni i czysty.
  Amen.

 • Drogi Duszpasterzu, dziękuję za pamięć i życzenia, a najbardziej za wszelakie westchnienia modlitewne, których tak bardzo potrzebuję.
  _________________________________________
  O Archaniele Rafale, który ustawicznie stoisz przed majestatem Pańskim, aby Go wielbić, błogosławić i służyć mu, spraw, abym i ja nigdy nie stracił z oczu Boskiej obecności, tak aby moje myśli, słowa, czyny były zawsze skierowane ku chwale Boga i mojemu uświęceniu. Amen

  • Pomodliłam się modlitwą i proszę aby Bóg przez wstawiennictwo Twojego Potężnego Patrona wysłuchał naszych próśb i prowadził Cię przez życie jak młodszego Tobiasza.

 • Rafał, gratulacje z okazji imienin
  Niech Anioł Stróż i Archanioł Rafał strzegą was pod swoimi skrzydłami i modlitwami; a królowa Aniołów Maryja – Swoim Omoforem.
  Omnes sancti Angeli et Archangeli, orate pro nobis!
  CUM DEO!

Ks. Jacek Autor: Ks. Jacek

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.