Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi!

T

Witam serdecznie i zapraszam do refleksji nad Słowem Bożym, szczególnie nad tym, które stanowi tytuł dzisiejszego wpisu.
              Gaudium et spes!  Ks. Jacek

Czwartek 2 tygodnia wielkanocnego,
do czytań:  Dz 5,27–33;  J 3,31–36
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Właśnie, w czyim imieniu mówili Apostołowie, uwięzieni przez Sanhedryn? W czyim imieniu? I czyją mądrością ubogaceni, tak zdecydowanie, patrząc prosto w oczy starszyźnie żydowskiej owi prości rybacy z niezwykłą odwagą mówią do nich: Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. A przecież – Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i ZbawicielaA zatem – ci, którzy zabili Jezusa, działali wbrew Bogu!
Kochani, czy Apostołom, znajdującym się w takiej, a nie innej sytuacji, łatwo było powiedzieć to, co powiedzieli? Przecież za każde słowo, w takim stylu i w taki sposób wypowiedziane, groziła im śmierć. A jednak dają świadectwo prawdzie, wiedząc, iż czynią to w mocy Ducha Świętego,którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni – jak słyszymy w pierwszym czytaniu. I słyszymy też od razu o reakcji starszyzny żydowskiej: Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i chcieli ich zabić. Wiemy, że ostatecznie niemal wszyscy Apostołowie oddali życie w sposób męczeński za tę prawdę. Za prawdę o Zmartwychwstaniu!
Bo oni byli tymi, o których Ewangelia dzisiaj mówi, iżkto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi. […] Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże. Natomiast – kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia.
Kochani, przeżywamy okres wielkanocny, ciągledziękując Bogu za dar Zmartwychwstania Jego Syna. To nasze dziękczynienie wzmacnia i pomnaża ogromna wdzięczność Bogu za odważne i niezwykle czytelne świadectwo wielkiego Świadka Zmartwychwstania, jakim był i wciąż jest Błogosławiony Jan Paweł II. W obliczu wielkości faktu Zmartwychwstania i niezwykłej przejrzystości świadectwa Błogosławionego Papieża, nie da się nam uniknąć konieczności opowiedzenia się po którejś ze stron: bądź to po stronie odważnych Apostołów i ich Błogosławionego Następcy, odważnie świadczących o Zmartwychwstaniu, bądź po stronie tych, których wówczas, ale i dzisiaj często ogarnia gniew, bo muszą zrewidować swoje życie i coś w nim zmienić.
Wszyscy stajemy w obliczu konieczności opowiedzenia się po którejś ze stron – i to opowiedzenia się w sposób jednoznaczny i zdecydowany, ze wszystkimi tego konsekwencjami!
W tym kontekście pomyślmy:
  • Jak konkretnie na moją postawę wpłynęły przeżycia Triduum Paschalnego i Beatyfikacji Jana Pawła II?
  • Czy moje przeżycia związane z Beatyfikacją nie pozostały jedynie na poziomie emocji?
  • Czy jestem bardziej odważny w publicznym przyznawaniu się do Chrystusa, w którego przecież wierzę?
Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi!

Dodaj komentarz

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.