Góra Przemienienia – w Kodniu!

G

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym będę zastępował Księdza Mariusza Szyszko, Proboszcza Parafii Brzeziny, w Dekanacie ryckim, który przebywa na urlopie. To już moja kolejna obecność w tej Parafii. Cieszę się, że mogę tam co i raz posługiwać.

A oto dzisiaj wypada Święto Przemienienia Pańskiego – i to ono wychodzi na plan pierwszy, przed liturgią 18 Niedzieli zwykłej. Tak wysoka jest ranga tegoż Święta.

I właśnie dzisiaj Biskup Kazimierz Gurda, Pasterz Diecezji siedleckiej, skierował do nas swój List, związany z zaplanowanymi na przyszły tydzień Uroczystościami koronacyjnymi w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Jak wiecie – zresztą, Ksiądz Biskup pisze o tym w swoim Liście – będą to Uczystości o dużym zasięgu i takimż dużym znaczeniu, nie tylko dla Sanktuarium, czy nawet dla naszej Diecezji, ale dużo szerszym!

Cały ten rok bowiem jest Rokiem Jubileuszowym – każdego dnia, za nawiedzenie kodeńskiego Sanktuarium, można uzyskać odpust zupełny. A w Uroczystość Wniebowzięcia Maryi, czyli 15 sierpnia, Legat Papieski – w osobie Kardynała Stanisława Dziwisza – nałoży nowe korony na Obraz kodeński. Korony te – jak wspominałem w piątek – przed rokiem poświęcił Papież Franciszek.

Osobiście włączam się już od jakiegoś czasu – na ile mogę – w przygotowania do tego Wydarzenia, między innymi prowadząc niektóre z tak zwanych audycji „kodeńskich” w Katolickim Radiu Podlasie. Niedługo zamieszczę na blogu cały ich zestaw – w postaci linków do „Archiwum dźwięków” tegoż Radia, aby można ich było, w razie potrzeby i zainteresowania, wysłuchać. Szczególnie polecam dwie ostatnie, czyli z ostatniego piątku i sprzed miesiąca, bo tam omawiany był przebieg samych Uroczystości. Jak tylko Redakcja zamieści tam link do ostatniej audycji – ja zamieszczę je wszystkie na blogu.

Natomiast dzisiaj – zamiast mojego rozważania – zdecydowałem się zamieścić wspomniany powyżej List Biskupa Kazimierza Gurdy. Nie dlatego, że nie chce mi się przygotować własnego. Uwierzcie, że miałem już je niemalże w całości przygotowane. Wykorzystam je innym razem. Natomiast List Księdza Biskupa, który dziś będzie odczytywany we wszystkich kościołach naszej Diecezji, dobrze wprowadzi nas w atmosferę tego czasu. Rzadko dokonuję takiej zamiany, ale dzisiaj wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem.

Zresztą, ja sam już jutro po południu pojadę do Kodnia i zamieszkam tam – aż do 15 sierpnia. Nie będzie to jakieś ścisłe zamknięcie, więc będę jeździł tu i tam, dla załatwienia różnych spraw, ale już tam będę wracał na nocleg i stamtąd będę się z Wami łączył. I tam zasadniczo będę przebywał, bo chciałbym włączyć się w pomoc na tym ostatnim etapie przygotowań do Uroczystości, ale też sam osobiście chciałbym się do nich przygotować i przepracować oraz przemodlić osobiście pewne sprawy.

Was też zachęcam do przyjazdu tutaj! W ostatnich audycjach zostały omówione pewne ograniczenia w poruszaniu się samochodami w pobliżu Sanktuarium, w trakcie samych Uroczystości. Zostały one omówione w trakcie wspomnianych już dwóch ostatnich audycji. Natomiast na pewno nie utrudnią one dotarcie do Sanktuarium i włączenia się w przeżywanie tych wielkich Wydarzeń. Dlatego, jeżeli tylko czas pozwoli, przyjedźcie do Kodnia. W tym celu, pod Listem Księdza Biskupa, zamieszczam program Uroczystości. Już sporo Osób mówiło mi, że się wybiera…

Kto zaś nie będzie mógł uczestniczyć osobiście – niech łączy się przez transmisji telewizyjne:

https://podlasie24.pl/kosciol/uroczystosci-jubileuszowe-w-kodniu-transmitowac-bedzie-telewizja-polska-20230729144555

A oto jeszcze kilka informacji o tychże Uroczystościach:

https://koden.com.pl/2023/08/02/plakat-z-programem-na-300-lecie-koronacji-obrazu/

https://koden.com.pl/2023/07/31/poczta-polska-na-kodenski-jubileusz/

https://koden.com.pl/2023/07/31/premiera-oratorium-o-matce-bozej-kodenskiej/

https://www.fronda.pl/a/Koden-miejscem-cudow-papiez-do-kard-Dziwisza-na-300-lecie-koronacji-obrazu-Maryi,218849.html

Moi Drodzy, wiecie, czym dla mnie jest Sanktuarium kodeńskie. To – na swój sposób – mój drugi dom: w Domu Matki… Cieszę się bardzo, że będę tam mógł być w tych dniach. Już teraz dziękuję Ojcu Superiorowi i Ojcu Proboszczowi, że zgodzili się na mój pobyt, w „moim” pokoju – pomimo tak wielu zaproszonych o wiele ważniejszych Gości! To znak Ich dużej życzliwości, za którą jestem wdzięczny!

Nie muszę oczywiście przypominać, że będę tam o Was codziennie pamiętał – będziecie stale obecni w moich modlitwach! Zaniosę Was i Wasze sprawy, w moim sercu, przed Tron Królowej!

A oto dzisiaj – pierwsza niedziela miesiąca. Podziękujmy Panu naszemu za dar zbawienia, za Kościół, za Mszę Świętą – i za to, że możemy z tych Bożych darów korzystać.

Zapraszam już do pochylenia się nad Bożym słowem dzisiejszej liturgii. Oto słówko Księdza Marka na dziś:

https://www.youtube.com/c/CatholicSurgut

Zatem, co Pan chce mi dziś powiedzieć – bardzo osobiście i bardzo konkretnie? Duchu Święty, podpowiedz…

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen

Gaudium et spes! Ks. Jacek

Święto Przemienienia Pańskiego, A, w 18 Niedzielę zwykłą,

6 sierpnia 2023.,

do czyt z t. VI LM: Dn 7,9–10. 13-14; 2 P 1,16–19; Mt 17,1–9

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA DANIELA:

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA:

Najmilsi: Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA:

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

LIST PASTERSKI BISKUPA SIEDLECKIEGO

Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI KORONACYJNYCH W KODNIU

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

Zbliża się trzechsetna rocznica koronacji cudownego Obrazu Matki Bożej w Kodniu. To Maryjne sanktuarium zajmuje ważne miejsce na religijnej mapie naszego regionu, diecezji i naszej Ojczyzny. Jego historia sięga wieku XVII i jest związana z osobą Mikołaja Sapiehy, właściciela Kodnia. To on, w czasie pielgrzymki do Rzymu w 1631 roku, podczas modlitwy przed tym Obrazem został uzdrowiony, dlatego zabrał go ze sobą i przywiózł do Kodnia.

Święty Jan Paweł II, jeszcze jako metropolita krakowski, w czasie obchodów pięćdziesięciolecia powrotu Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej z Częstochowy do Kodnia, powiedział: „Kiedy dzisiaj gromadzimy się wobec Wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej, starajmy się raz jeszcze zrozumieć ten przedziwny czyn, który stał u początków dziejów Matki Bożej Kodeńskiej.

Wedle zwyczajnych, ludzkich sposobów rozumowania, Mikołaj Sapieha, dziedzic Kodnia, zwany Pobożnym, dopuścił się bardzo niepobożnego czynu. Bez zezwolenia Papieża Urbana VIII zabrał Obraz z jego kaplicy. Można by powiedzieć: ukradł. Wydaje się jednak, że aby zrozumieć tę „błogosławioną winę”, trzeba uświadomić sobie, iż ten Obraz – zanim został wzięty – był mu w jakiś sposób darowany. Nie przez Papieża Urbana VIII. Myślę, że darowała mu go sama Bogarodzica.

Kiedy znalazł się w Rzymie, kiedy zapatrzył się w Jej Wizerunek, umieszczony w kaplicy gregoriańskiej, kiedy mówił w tym, co my, języku po wielokroć razy: „łaskiś pełna”, „łaskiś pełna” – doznał szczególnej łaski. Nie tylko powrócił do zdrowia, ale jeszcze otrzymał wewnętrzne objawienie, wewnętrzną pewność, że ten Obraz, na który patrzy, w którym artysta wyraził podobiznę do Matki Chrystusa, zostaje mu darowany nie tylko dla niego i jego rodziny, ale dla Ludu Bożego tej ziemi, z której przybył.

Więc zabrał go bez zezwolenia. Potem został mu ten Obraz po raz drugi ofiarowany. Kiedy Ojciec Święty przekonał się o jego pobożności, o jego szlachetnych zamiarach, odpuścił mu winę i Obraz – już za zgodą Stolicy Apostolskiej – został tutaj w Kodniu. Dwa razy więc został darowany”. Tyle z przemówienia Kardynała Wojtyły.

W roku 1651 Obraz Matki Bożej Gregoriańskiej, czyli Kodeńskiej, został umieszczony w nowo wybudowanym, murowanym kościele pod wezwaniem Świętej Anny – obecnie Bazylice mniejszej – w którym znajduje się do dzisiaj. Tu doznawał czci od wiernych, którzy zamieszkiwali Kodeń i pobliskie miejscowości. Matka Boża w kodeńskim kościele stała się im bliska i kochająca. Przychodzili do Niej wszyscy – bez względu na narodowość czy wyznanie – przybywali zarówno Polacy, Rusini, jak i Litwini, będący wiernymi Kościoła łacińskiego, unickiego czy prawosławnego. Ona przyjmowała wszystkich, przytulała do serca i obdarzała łaskami.

Matka Boża, obecna w kodeńskim Wizerunku, stała się znakiem jedności. Nic dziwnego, że trzysta lat temu, 15 sierpnia 1723 roku, Obraz został ozdobiony koronami papieskimi. Koronacji tej dokonał delegat Papieża Innocentego XIII, Biskup łucki, Bronisław Rupniewski, Kodeń bowiem należał wówczas do Diecezji łuckiej. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla Kodnia i dla Podlasia, ale również dla ówczesnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, bo po Jasnej Górze i Trokach, był to trzeci obraz Maryjny ukoronowany papieskimi koronami.

Cudowny Wizerunek Pani Kodeńskiej gromadził na modlitwie coraz to nowe i większe rzesze pielgrzymów, zwłaszcza w okresie zaborów Polski. W tym czasie pogorszyła się szczególnie sytuacja wiernych Kościoła unickiego na Podlasiu, którzy byli zmuszani przez cara do powrotu do Cerkwi Prawosławnej. Prześladowani unici przychodzili wówczas do Królowej Podlasia, aby przed Nią wypowiedzieć swoje cierpienia, znoszone dla Chrystusa, swą niedolę, spowodowaną stratą najbliższych czy utratą majątków. Sanktuarium kodeńskie przez cały czas wypełnione było pielgrzymami.

Drażniło to zaborcę, dlatego nakazał wywiezienie Obrazu na Jasną Górę do Częstochowy, a kościół zamienił na cerkiew prawosławną. Po wywiezieniu Obrazu, Podlasiacy przychodzili do Częstochowy, aby tam spotkać się ze swą Królową. Obraz powrócił do Kodnia po pięćdziesięciu dwóch latach, 4 września 1927 roku.

Biskup Podlaski Henryk Przeździecki, w wygłoszonym wówczas kazaniu, odwołał się do tradycji, związanej z Obrazem, którą żyli mieszkańcy Podlasia i wyraził życzenie: „Niechaj Kodeńska Matka, łącząca ongiś swym Obrazem dzieci różnych narodów, łączy wszystkich zamieszkujących granice Rzeczpospolitej węzłami wzajemnej miłości”. To życzenie i ta modlitwa Biskupa Henryka realizowała się na przestrzeni ostatniego stulecia.

Sanktuarium w Kodniu stale się rozwijało dzięki posłudze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którym Biskup Przeździecki przekazał opiekę nad Obrazem Matki Bożej. Przybywało i wciąż przybywa do Kodnia wiele pielgrzymek z terenu nie tylko naszej Diecezji i Ojczyzny, a także – tak jak to bywało kiedyś – z krajów ościennych. Maryja w kodeńskim Obrazie pozostaje znakiem jedności i wzajemnego szacunku pomiędzy narodami.

Bracia i Siostry! Taka jest historia tego diecezjalnego Sanktuarium, podana w największym skrócie. Za tę historię Panu Bogu dziękujemy. Wyrażamy wdzięczność za to, że Maryja wybrała sobie Kodeń – na naszej podlaskiej ziemi – na miejsce swego przebywania i działania. Dziękujemy Mu za to Wydarzenie sprzed trzystu lat i za te Uroczystości jubileuszowe, które są przed nami, a które będą miały miejsce w Kodniu w dniach od 13 do 15 sierpnia.

O randze tego religijnego wydarzenia świadczy fakt, iż Ojciec Święty Franciszek mianował swojego specjalnego wysłannika, który będzie przewodniczył tym Uroczystościom. Legatem papieskim został Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Świętego Jana Pawła II, emerytowany Arcybiskup Krakowa. To on, 15 sierpnia, nałoży na skronie Maryi i Jezusa nowe korony, pobłogosławione przez Papieża Franciszka, w Rzymie, 3 sierpnia ubiegłego roku.

Te korony zawierają dary ofiarne, złożone przez wiernych i są znakiem wdzięczności i miłości do Maryi, obecnej w kodeńskim Wizerunku. Samo ukoronowanie Obrazu jest wyrazem naszej miłości i czci dla Matki Jezusa i Królowej Podlasia.

Do jubileuszowych Uroczystości nie tylko Sanktuarium kodeńskie, ale także cała nasza Diecezja przygotowywała się przez dziewięciomiesięczną nowennę, rozpoczętą 8 grudnia ubiegłego roku – oraz przez przypomnienie historii cudownego Obrazu w specjalnie przygotowywanych czytankach na tegoroczne nabożeństwa majowe. O tym wydarzeniu mówili Ojcowie Oblaci także w czasie Misji Ewangelizacyjnych, które odbywają się w naszej Diecezji od 2018 roku. Obok bowiem relikwii Błogosławionych Męczenników z Pratulina, świętym znakiem, który nawiedza parafie podczas tych misji, jest Kopia cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

Maryja w swoim Wizerunku towarzyszyła wiernym naszej Diecezji w odnowie i umocnieniu wiary w Jej Syna, naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa. Do obchodów jubileuszowych przygotowywała także diecezjalna pielgrzymka Chorych do kodeńskiego Sanktuarium, pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych i innych grup modlitewnych z naszych Parafii oraz z innych części Polski.

Bracia i Siostry!Sanktuarium w Kodniu wiążemy – jako Diecezja, Parafie i poszczególni wierni – swoje nadzieje. Te nadzieje mają swe źródło w obecności Maryi pośród nas. Ona zawsze wskazuje nam na Jezusa, prowadzi do Niego oraz odbudowuje i umacnia nasze więzy z Nim. Wspomniany już Biskup Henryk Przeździecki, w kazaniach, wygłaszanych do wiernych, którzy byli świadkami powrotu Obrazu z Jasnej Góry do Kodnia w 1927 roku, zachęcał naszych przodków do przemiany chrześcijańskiego życia. Zachęcał ich, aby stali się nowymi ludźmi na wzór Chrystusa, podobnymi do Niego.

Jego słowa są aktualne także dzisiaj w stosunku do nas. Maryja, obecna w kodeńskim Obrazie, wzywa nas do przemiany życia. Ona pragnie, byśmy dzięki Jezusowi stali się nowymi ludźmi, abyśmy mieli udział w życiu samego Boga. Pragnie dla nas tej bliskości z Jezusem, której doświadczyli Apostołowie Piotr, Jakub i Jan, zabrani przez Jezusa na górę Tabor, górę Przemienienia. Jezus wobec nich zajaśniał Boskim światłem i dał im odczuć radość z przebywania z Nim.

To wówczas Apostoł Piotr powiedział: Panie dobrze, że tu jesteśmy. Tego doświadczenia radości i dobra nie mogły zniszczyć ani uczestnictwo w cierpieniach Jezusa na Drodze krzyżowej, ani ich własne cierpienia, jakich doznali jako świadkowie wiary w Bóstwo Jezusa. Oni oddali swe życie za wiarę w Jezusa.

Możemy powiedzieć, że przy Maryi, obecnej w kodeńskim Obrazie, wzrastali nasi Błogosławieni Męczennicy Podlascy. Ona umacniała ich w wierze w Jezusa jako ich Boga i Pana. Przy Niej przeżywali tajemnice swego przemienienia. Pozostali przy Jezusie i w Jego Kościele – pomimo cierpień, jakie spotkały ich z tego powodu. I dzisiaj mamy wiele świadectw łask, otrzymanych przez pielgrzymów, przez wstawiennictwo Maryi w Jej kodeńskim sanktuarium.

Maryja, Pani Podlasia, pragnie, abyśmy przychodzili do Niej, do Jej Sanktuarium, byśmy przy Niej doświadczali przemiany naszego życia, byśmy – pokonując wszelkie przeszkody – doświadczali tej pewności, że dobrze jest być przy Jezusie, naszym Bogu i Panu. Ona, tak jak w przeszłości, tak i dzisiaj, przyjmuje wszystkich uczniów Jezusa – bez względu na to, jakiego są wyznania i narodowości. Szczególnie bliskie są Jej narody, które doświadczają cierpienia niesprawiedliwości i wojny.

Jest blisko Narodu ukraińskiego, który walczy o swą wolność z rosyjskim najeźdźcą. Ona jest Matką Jedności. A korony, które zostaną 15 sierpnia, w Uroczystość Jej Wniebowzięcia, nałożone na Jej skronie i skronie Jezusa, będą nam przypominać o Jej królowaniu. O tym, że jest Ona Królową Podlasia, że jest Królową ludów, które zamieszkują te ziemie – że jest Królową ich serc!

Drodzy Bracia i Siostry! Pragnę, wraz z Księdzem Biskupem Grzegorzem i Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej, kustoszami Sanktuarium kodeńskiego, bardzo serdecznie zaprosić wszystkich wiernych naszej Diecezji: księży, osoby życia konsekrowanego, bractwa, stowarzyszenia kościelne, grupy modlitewne, osoby starsze, rodziców, młodzież i dzieci – do wzięcia udziału w uroczystościach Koronacji Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w dniu 15 sierpnia! Postarajmy się przybyć tego dnia do Kodnia, by wyśpiewać dziękczynne TE DEUM za wielkie rzeczy, których Bóg dokonał i dalej dokonuje za przyczyną Bogurodzicy w Jej cudownej Ikonie; by podziękować za dotychczasowe łaski, uproszone przez Maryję i prosić o Jej dalsze wstawiennictwo za nami u Boga.

Wszystkim, którzy będą uczestniczyć fizycznieUroczystościach jubileuszowych oraz tym, którzy będą łączyć się duchowo – za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie oraz transmisji telewizyjnej w TVP3 i FARO.TV – już dziś z serca błogosławię: w imię Ojca + i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

PROGRAM UROCZYSTOŚCI KORONACYJNYCH W KODNIU

13 sierpni2023. – niedziela

16:00 – Odsłonięcie pomnika Powstańców Styczniowych na pamiątkę zwycięskiej bitwy w Kodniu – z prawdopodobnym udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy

17:00 – Oratorium ku czci Matki Bożej Kodeńskiej w Bazylice w wykonaniu Filharmonii Lubelskiej

14 sierpnia 2023. – poniedziałek

12:00 – Msza Święta na rozpoczęcie Uroczystości odpustowych (Bazylika) – Bp Kazimierz Gurda

16:00 – Droga krzyżowa (Kalwaria)

16:30 – Powitanie Legata Papieskiego (Bazylika)

17:00 – Nieszpory Maryjne (Bazylika)

17:45 – Procesja Maryjna z Bazyliki na Kalwarię

18:00 – Msza Święta (Kalwaria) – Abp Mieczysław Mokrzycki; oprawa muzyczna – Chór chłopięcy „Poznańskie Słowiki”

20:00 – Procesja różańcowa ze świecami (Kalwaria)

21:00 – Apel Maryjny Podlasia (Kalwaria)

21:45 – Modlitwa i koncert „Siewcy Lednicy” (Kalwaria)

15 sierpnia 2023 – wtorek

0:00 Msza Święta (Kalwaria) – Prowincjał Polskiej Prowincji, o. Marek Ochlak OMI – następnie nocne czuwanie u stóp Pani Podlasia

5:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (Bazylika)

6:00 – Msza Święta z homilią (Bazylika)

8:00 – Msza Święta z homilią (Bazylika)

9:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (Kalwaria)

9:30 – Msza Święta z udziałem Przyjaciół Misji Oblackich (Kalwaria) – Bp Radosław Zmitrowicz OMI

11:30 – Procesja z Bazyliki na Kalwarię Cudownym Obrazem Matki Bożej Kodeńskiej

12:00 – Nałożenie Koron i Suma odpustowa (Legat Papieski), z udziałem Episkopatu Polski (Kalwaria). Poświęcenie ziół i procesja Maryjna z Kalwarii do Bazyliki

16:15 – Pożegnanie Legata Papieskiego

16:30 – Nieszpory Maryjne (Bazylika)

17:00 – Msza Święta z homilią (Bazylika)

20:30 – Różaniec (Bazylika)

21:00 – Apel Maryjny Podlasia i zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Zakończenie uroczystości odpustowych (Bazylika).

Sakrament Pokuty i Pojednania:

14 sierpnia 2023. – poniedziałek:

14:00-16:00 w Ogrodzie Rajskim k. Bazyliki, 16:30–23:45 na Kalwarii

15 sierpnia 2023. – wtorek:

6:00 i 8:00 w Bazylice, 9:00-13:00 na Kalwarii, 17:00 w Bazylice

3 komentarze

  • Zobaczcie jakie poruszenie robi Maryja, ta skromna dziewczyna z Jerozolimy. Nie tylko w Polsce, uznawanej za ” maryjną” ale i na całym świecie. Nie sposób wyliczyć sanktuariów, kościołów, w których czczona jest Matka Chrystusa. Ja też dziś ogłaszam wam dobrą nowinę, nasza Matka, jest już z nami, w naszej parafii, w kopii Jasnogórskiej Ikony. To piękne wydarzenie, napawa radością i otuchą i choć jutro się pożegnamy z Matką Bożą Częstochowską , w naszych sercach pozostanie na zawsze. Zostawia nam swoje dziedzictwo, swój skarb największy, Jezusa Eucharystycznego.

    • Oby pozostała w sercach! Oby cała Peregrynacja nie sprowadziła się do kolejnej akcji religijnej, o której napiszą w mediach, ale aby to wszystko spowodowało pogłębienie wiary… I przełożenie jej na życie!
      xJ

Ks. Jacek Autor: Ks. Jacek

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.