Maryja poszła z pośpiechem…

M

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym rocznicę święceń kapłańskich przeżywa Ojciec Marcin Szwarc, Oblat, posługujący w Kodniu.

Urodziny natomiast przeżywa Marcin Zagubień, życzliwy Człowiek, wspierający – wraz z Rodziną – moją posługę na wikariacie w Celestynowie.

Imieniny z kolei przeżywa Kamila Malinowska, należąca w swoim czasie do jednej z młodzieżowych Wspólnot.

Wszystkim świętującym życzę radości i nadziei! I zapewniam o modlitwie!

Moi Drodzy, dzisiejszym Świętem liturgicznym Nawiedzenia Elżbiety przez Maryję kończymy maj, a tym samym – przepiękne nabożeństwo majowe. Koniecznie udajmy się dzisiaj na jakieś wspólne jego celebrowanie: czy to w kościele, czy przy kapliczce.

A ja dzisiaj planuję cały dzień w Lublinie, zaś o 18:00 – Mszę Świętą w tutejszej Parafii Świętego Jana Kantego.

Teraz zaś już zapraszam do pochylenia się nad Bożym słowem dzisiejszej liturgii. Oto słówko Księdza Marka na dziś:

https://www.youtube.com/c/CatholicSurgut

Poniżej zaś – słówko Janka, przygotowane właśnie dzisiaj, ponieważ w poniedziałek nie mógł On tego zrobić. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wierność podjętemu dobrowolnie zobowiązaniu! Niech Pan będzie uwielbiony w świadectwie, jakie Janek codziennie daje o swojej wierze swoją postawą – a także tymi rozważaniami!

Wzywając na pomoc Ducha Świętego, postarajmy się odkryć, co też Pan mówi – bardzo konkretnie i osobiście – do każdej i każdego z nas.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen

Gaudium et spes! Ks. Jacek

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,

31 maja 2024., 

do czytań z t. VI Lekcjonarza: Rz 12,9–16b; Łk 1,39–56

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Bracia: Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.

Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.

Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

święte jest imię Jego.

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

A OTO SŁÓWKO JANKA:

Dziś w Kościele przeżywamy Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Gdy czytałem dzisiejsze czytania, zauważyłem, że wypływa z nich wielka radość!

Nie jest przypadkiem, że to sam Bóg – tą właśnie drogą – ową radość nam przekazuje. Zobaczmy, że Maryja idzie do swojej krewnej Elżbiety. Idzie, aby podzielić się z nią swoją radością z faktu, że zostanie matką i urodzi Jezusa. Elżbieta także dzieli się swoją radością z tego, że i ona – pomimo podeszłego wieku – również jest w stanie błogosławionym, choć Maryja już to od Archanioła Gabriela wcześniej wiedziała.

Zobaczmy, że podobnie było przy Zmartwychwstaniu, gdy Maria udała się do grobu Jezusa, lecz tam Go nie zastała. Gdy spotkała Jezusa, pobiegła do Jerozolimy i oznajmiła innym. Poszła przekazać radość!

Bóg dziś kładzie nacisk na radość! Zauważmy, moi Drodzy, że w dzisiejszym świecie tej radości nam tak bardzo potrzeba! Potrzeba nam tej radości i miłości, którą zarazimy dzisiejszy świat!

Dobrze wiemy, że na świecie toczą się wojny, są dokonywane morderstwa, następują też kolejne ataki terrorystyczne. Giną często niewinni ludzie! A to wszystko się dzieje dlatego, że ci, którzy całe to zło powodują, żyją w grzechu i nie doznają miłości!

Musimy się tego uczyć – właśnie tego zanoszenia miłości i radości wszystkim, wśród których na co dzień żyjemy i których spotykamy.

Gdy czytałem Ewangelię, to zauważyłem, że są dwa fragmenty, które w naszym kontakcie z Bogiem używane są codziennie. Pierwszy to ten: Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

A drugi fragment to: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Pierwszy fragment jest nam bliski, gdyż modlimy się nim codziennie, odmawiając Pozdrowienie Anielskie, czyli modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. Oczywiście, dzisiaj mamy tylko mały urywek całej tej modlitwy, ale mamy z nią do czynienia codziennie, modląc się pacierzem oraz odmawiając Różaniec.

Z kolei drugi fragment jest odmawiany codziennie w Liturgii Godzin, zwanej powszechnie Brewiarzem, a ten fragment znajdziemy w Nieszporach. Wszyscy, którzy odmawiają Nieszpory, każdego dnia wypowiadają Pieśń Maryi. Nie każdy może wie, że Nieszpory są odmawiane pod koniec dnia, ale w przypadku uroczystości liturgicznej – to właśnie Nieszpory dnia poprzedniego są początkiem świętowania tegoż dnia w liturgii Kościoła. A wówczas Pieśń Maryi jest pewnym drogowskazem, jak należy przeżyć ten uroczysty dzień

Pieśń ta zaprasza nas ponadto do tego, byśmy każdego dnia zaczynali od wielbienia Boga i kończyli na tym. Zaprasza także do radowania się Bogiem i w Bogu oraz zachęca, by być w życiu pokornym, żyjąc w przekonaniu, że na tym świecie nic nam się nie należy, a wszystko mamy w darze od Boga.

Zobaczmy, moi Drodzy: mimo, że Maryja niewiele się wypowiadała w Piśmie Świętym, to jednak Kościół tak wiele czerpie z Jej niezwykłego i bogatego ducha! I my także czerpmy! By te modlitwy: Pozdrowienie Anielskie, Różaniec, czy modlitwa Liturgią Godzin, pomagała nam odkrywać radość i miłość – i zanosić je tym, którzy ich najbardziej potrzebują! Czyli – wszystkim wokół!

Dlatego działajmy, jak Maryja i nieśmy Jezusa – który jest radością i miłością – całemu światu!

Dodaj komentarz

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.