Alleluja!!! Jezus żyje!!!

A

Wigilia Paschalna

do czytań:  Rz 6,3–11 (Epistoła);  Mt 28,1–10
Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem. Tak! Oto wielka Nowina, oto bezmierna radość, którą Anioł Pański ogłasza zalęknionym i zasmuconym niewiastom – ale i nam wszystkim! Oto, co wam powiedziałem: Jezus żyje!!! Jezus zmartwychwstał!!! Prawdziwie zmartwychwstał!!!
Przyjmujemy tę Nowinę z wielką wiarą, ale też z bezgraniczną radością i nadzieją, wyrażoną przez Pawła Apostoła w Liście do Rzymian, iż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł,umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie!
Tak, Kochani, razem z Chrystusem – i my zmartwychwstaniemy! Na końcu czasów – dożycia wiecznego! Ale już teraz możemy – mocą Jego zmartwychwstania – ciągle zmartwychwstawać ze swoich grzechów, ze swoich smutków większych i mniejszych, ze swego przygnębienia, ze swego przemęczenia, z rodzinnych i osobistych problemów, z sąsiedzkiej niezgody, z problemów w pracy i z pracą, z niespełnionych nadziei, z rozczarowań i zawiedzionych oczekiwań. Z tego wszystkiego, jak z ciemnego grobu, wychodzimy z Chrystusem Zmartwychwstałym do światła nowego życia, nowej nadziei, nowego i prawdziwego sensu tego wszystkiego, co przeżywamy!
Niech w tę niezwykłą Noc, najjaśniejszą Noc, najradośniejszą Noc zajaśnieje w sercach nas wszystkich – bez wyjątku – światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego! I niech ono przywróci to najgłębsze przekonanie, że skoro Chrystus – w sposób przeczący ludzkiej logice i prawom życia i śmierci, prawom przyrody i prawom, ogłaszanym przez wszystkie nauki – powstał z martwych „samowładnie, jak przepowiedział dokładnie”, to znak dla nas, że i my, którzy Jemu bezgranicznie i szczerze ufamy i na Nim opieramy każdą chwilę naszego życia – że i my takżemożemy Jego mocą pokonać wszystko, co złe i trudne w naszym życiu, nigdy nie ulegając załamaniu i rezygnacji… 
Trzeba tylko naprawdę uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał i bezgranicznie Mu zaufać! Pozwolić Mu – zmartwychwstawać w naszym życiu, w naszej niełatwej rzeczywistości.
Niech zatem blask tej Nocy, Wielkiej Nocy, jaśniejącej chwałą Chrystusa Zmartwychwstałego „rozproszy ciemności naszych serc i umysłów!” Bo Jezus żyje! Prawdziwie zwyciężył! Zmartwychwstał i żyje! „Chrystus wczoraj i dziś! Początek i koniec! Alfa i Omega! Do Niego należy czas – i wieczność! Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków!”
  Amen!  Alleluja!

Dodaj komentarz

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.