Doskonale posłuszna Bogu!

D

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa Jakub Biernacki, należący w swoim czasie do Wspólnoty młodzieżowej w Trąbkach. Modlę się dla Niego o wszelkie Boże dary i dobre natchnienia! Niech Mu Pan we wszystkim błogosławi!

Modlitwą ogarniam także wszystkie Dzieci – w dniu ich święta. Niech zawsze cieszą się jak najlepszą atmosferą swoich domów rodzinnych, otoczone bezgraniczną, mądrą i wymagającą miłością swoich rodziców.

I jeszcze jeden, ważny wymiar dzisiejszego dnia. Oto, o godzinie 11:00, w Katedrze siedleckiej, święcenia biskupie przyjmie Ksiądz Grzegorz Suchodolski, nowy Biskup pomocniczy naszej Diecezji. Transmisja z tego wydarzenia będzie w Telewizji TRWAM.

Proszę o modlitwę za nowego Pasterza, aby był odważny! Przede wszystkim – odważny w swoim zaufaniu do Boga i w świadczeniu o Jego wszechmocy! Ostatnie tygodnie dobitnie bowiem pokazały, jak bardzo naszym Pasterzom potrzeba odwagi w wierze i w świadectwie! Módlmy się o nią dla Biskupa Grzegorza! I o wszelkie inne dary, potrzebne do pełnienia posługi.

Niech nasze modlitwy zaniesie przed Boży Tron Najświętsza Maryja Panna, którą czcimy dzisiaj jako Matkę Kościoła.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen

Gaudium et spes! Ks. Jacek

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła,

1 czerwca 2020.,

do czytań z t. VI Lekcjonarza:

Rdz 3,9–15.20 albo: Dz 1,12–14; J 2,1–11

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU:

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”

Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł, i zjadłam”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.

ALBO:

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH:

Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba.

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA;

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.

Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja.”

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi.

Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego w dniu 4 maja 1971 roku, przez Episkopat Polski – za zgodą Papieża Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.

Jak podają Dzieje Apostolskie – a słyszymy to także dzisiaj, w drugim z danych nam do wyboru czytań – w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.

Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu Papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI „Memoriał” z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, Stefan Kardynał Wyszyński, w imieniu siedemdziesięciu biskupów polskich, w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.

Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.

W 1968 roku, Papież Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tak zwanym CREDO Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”. Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby Papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego. I rzeczywiście, od 2018 roku, cały Kościół obchodzi wspomnienie Maryi jako Matki Kościoła. U nas, wspomnienie to pozostało w randze święta liturgicznego.

Słuchając uważnie czytań dzisiejszej liturgii Słowa, odkrywamy po raz kolejny, na czym tak naprawdę polega pełnienie przez Maryi Jej misji w Kościele. Zaznaczmy, że jest to misja jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna – nikomu bowiem nie przypadła w udziale i nigdy nie przypadnie aż tak wielka bliskość z Bogiem, by stać się ziemską Matką Wcielonego Słowa Bożego – Bożego Syna. W ten sposób największa, najświętsza i najpiękniejsza z niewiast, Maryja, zaradziła nieszczęściu, jaki w Raju spowodowała pierwsza niewiasta, Ewa, dopuszczając się grzechu nieposłuszeństwa Bogu.

Maryja sama była posłuszna – już od chwili Zwiastowania, aż do końca swego ziemskiego życia – dzisiaj zaś słyszymy, że tego posłuszeństwa uczy nas wszystkich, bardzo jednoznacznymi słowami, skierowanymi do sług weselnych w Kanie Galilejskiej: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Oczywiście, wszystko to, co powie Jezus.

A uczyła się tego posłuszeństwa przez całe życie, słuchając i rozważając w sercu to wszystko, co Jezus mówił i co czynił. Kiedy zaś odszedł w postaci widzialnej do Nieba, Ona z Apostołami udała się do Wieczernika, aby tam wspólnie się modlić – i w ten sposób nadal wsłuchiwać się w głos Boży, mówiący do Jej serca i serc Apostołów, i innych członków wspólnoty Kościoła. Maryja zatem budowała swoją bliskość z Jezusem i realizowała swoją misję przede wszystkim poprzez posłuszeństwo Bogu!

I jeżeli dzisiaj czcimy Ją jako Matkę Kościoła, a liturgia Słowa ukazuję Ją właśnie jako Niewiastę doskonale Bogu posłuszną, to jest to dla nas jasne i konkretne wskazanie, abyśmy – jako Kościół – także poszli tą drogą i zachowali posłuszeństwo Bogu poprzez wczytywanie się i coraz głębsze rozumienie nauki Pisma Świętego. Pomoże nam w tym z pewnością Duch Święty, którego Zstąpienie wczoraj przeżywaliśmy – i w jakimś sensie nadal przeżywamy, skoro tradycyjnie dzisiejsze Święto nazywa się drugim dniem wczorajszego świętowania.

Niech Maryja, Matka Kościoła, wyprasza całemu Kościołowi – jego pasterzom i wiernym świeckim – łaskę pełnego posłuszeństwa Bogu! Niech wyprasza zarówno pasterzom, jak i wiernym świeckim, łaskę posłuszeństwa Kościołowi, od wieków nauczającego niezmiennych prawd Bożych! Niech ten wymiar Jej postawy – doskonałe posłuszeństwo Bogu – będzie także znakiem rozpoznawczym wszystkich Jej duchowych dzieci!

2 komentarze

  • W mojej rodzinnej parafii, gdzie się urodziłam Korytnicy Łaskarzewskiej na Zielone Świątki zawsze jest odpust przez dwa dni, bo i kiedyś tak było. Więc dziś postanowiłam odwiedzić groby rodzinne a przy tej okazji, że msze są jak w niedzielę być na mszy. Podczas intencji ksiądz wymienił również modlitwę w intencjach nowego biskupa pomocniczego ks. Grzegorza Suchodolskiego.
    Dziękowałam Bogu za moje dzieci, wnuki i wszystkie dzieci na całym świecie.
    Wiesia.

Ks. Jacek Autor: Ks. Jacek

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.