Słuchać – mówić – działać!

S

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywają:

Beata Warpas – należąca, w swoim czasie, do Wspólnoty młodzieżowej w Wojcieszkowie;

Beata Kulikowska – Grzechnik – zaangażowana w działalność KSM na moim pierwszym wikariacie, w Parafii Radoryż Kościelny, a obecnie Katechetka.

Urodziny natomiast przeżywa dziś Kamil Charkiewicz – należący w swoim czasie do Wspólnoty młodzieżowej w Białej Podlaskiej.

Życzę Świętującym, by w swoich kontaktach z Bogiem umieli nie tylko do Boga mówić, ale też uważnie Go słuchać – i należycie działać. Więcej o tym w rozważaniu Ani. Zapewniam o modlitwie.

Zapewniam też o niej wszystkie Panie – w dniu Ich święta. A życzę tego, czego zawsze w tym dniu: by każda z nich była jak najbardziej i we wszystkim podobne do najpiękniejszej z niewiast, a więc Najświętszej Maryi Panny!

I już zapraszam do pochylenia się nad Bożym słowem dzisiejszej liturgii. Niech pomocą posłuży nam słówko Ani, przygotowane jak co wtorek. Bardzo za nie dziękuję!

Warto też skorzystać ze słówka Księdza Marka:

https://www.youtube.com/c/CatholicSurgut

Także i za to słówko – wielkie dzięki!

Zatem, co dziś mówi do mnie Pan? Z jakim konkretnym przesłaniem się zwraca? Duchu Święty, podpowiedz…

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen

Gaudium et spes! Ks. Jacek

Wtorek 1 Tygodnia Wielkiego Postu,

8 marca 2022.,

do czytań: Iz 55,10–11; Mt 6,7–15

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA:

To mówi Pan Bóg: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

A OTO SŁÓWKO ANI:

Codziennie „gadamy ” bardzo dużo rzeczy. Jest to niezbędne do życia, komunikowania się z innymi ludźmi, ustalania spraw, które trzeba wykonać – i do budowania relacji z ludźmi i z Bogiem. Często mówiąc dużo, gubimy to, co istotne. Dzisiejsze czytania mówią przede wszystkim o tym, jak „ogarnąć” temat rozmowy z kimś, kto jest dla nas najważniejszy – z Bogiem.

Pierwsze czytanie mówi o często zatracanym elemencie, bez którego prawdziwa rozmowa nie ma sensu. Tym elementem jest słuchanie. Nie da się bez tego poprowadzić jakiejkolwiek rozmowy. Jednak przesłanie dzisiejszego Słowa idzie w tym względzie dalej i domaga się, by za słuchaniem zawsze szedł konkretny czyn! Samo bowiem słuchanie nic jeszcze nie daje – dopiero po jakimś konkretnym działaniu widać, czy ktoś potrafi rozmawiać z Bogiem – ale właśnie tak, by słuchać swojego Zbawiciela i zmieniać się na lepsze.

Dzisiejsza Ewangelia z kolei przestrzega nas przed nadmiernym gadulstwem w modlitwie. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Bóg raczej głuchy nie jest, nie potrzebuje więc, aby powtarzać mu swoje zachcianki co chwilę. Czasem wydaje nam się, że nasz Pan nas nie słucha, nie słyszy naszych próśb, planów i nic nie robi, aby pomóc nam je zrealizować.

My, głębiej „siedzący” w temacie wiary wiemy, że Pan wysłuchuje wszystkiego, co do Niego mówimy i o co Go prosimy. Nawet, jeśli są to kompletne głupoty! I oto widzimy, że raz te nasze prośby są spełnione, innym razem nie. Albo też Bóg realizuje je w zupełnie inny, niespodziewany dla nas sposób.

Dzisiaj Pan mówi nam: „Ja wiem, czego pragniecie! Wiem też, czego naprawdę potrzebujecie – nie musicie więc nadmiernie „gadać”, bo Ja się wszystkim zajmę. Tylko zechciejcie słuchać…”

W Wielkim Poście, który przeżywamy, pamiętajmy o rozmowie – ale tej prawdziwej, zawierającej zarówno mówienie, jak też słuchanie i działanie.

2 komentarze

  • Bądź wola Twoja. Tak Boże „Bądź wola Twoja”.
    W obliczu nieszczęścia lub cierpienia czy klęski jesteśmy jak te dzieci bezbronne uciekając się do Ojca.
    A jak jest na co dzień?

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.