Matka i Królowa

M

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa Cezary Kryczka, za moich czasów – Lektor w Parafii w Radoryżu Kościelnym, na moim pierwszym wikariacie.

Urodziny natomiast przeżywa Katarzyna Baczkura, należąca w swoim czasie do jednej z młodzieżowych Wspólnot.

Życzę Obojgu świętującym zapału i natchnienia do codziennego radosnego i gorliwego świadczenia o Chrystusie! Zapewniam o modlitwie!

A oto dzisiaj wyruszam w szesnastoosobowej Ekipie na tradycyjny już w tych dniach – spływ kajakowy. Jak zawsze: Czarna Hańcza i Kanał Augustowski. Cieszę się z tylu Osób chętnych, które zdecydowały się włączyć w to dzieło, natomiast – jak zawsze – kilka Osób sprawiło mi niemiłą niespodziankę, nie dotrzymując danego słowa i wycofując się, niemalże w ostatniej chwili. Ale – cóż… W każdym razie, liczę na piękną atmosferę tego naszego wyjazdu!

Moi Drodzy, z racji dzisiejszego wspomnienia, dotyczącego Matki Najświętszej, sięgnąłem do czytań z tomu VI Lekcjonarza, czyli tego, przeznaczonego na wspomnienia Świętych. Nie są to więc czytania z dnia powszedniego. Nie zdziwcie się zatem, jeżeli w kościele usłyszycie inne czytania. Bo różne portale religijne różnie proponują: albo z tomu VI, albo z dnia powszedniego.

Ja wybrałem te pierwsze – właśnie dlatego, że rzecz dotyczy Matki Bożej, a o Niej Pismo Święte mówi wprost. W przypadku wspomnień obowiązkowych innych Świętych, o których nie ma mowy w Piśmie Świętym, biorę czytania „z dnia”. Jak się okazało, Janek także tak myśli, bo przygotował rozważania do czytań z tomu VI. Bardzo dziękuję Mu za wierność i solidne wypełnianie podjętego dobrowolnie zadania.

Oto słówko Księdza Marka na dziś:

https://www.youtube.com/c/CatholicSurgut

Zatem, co dziś mówi do mnie Pan? Z jakim osobistym przesłaniem zwraca się właśnie do mnie? Duchu Święty, tchnij!

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen

Gaudium et spes! Ks. Jacek

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej,

22 sierpnia 2022.,

do czytań z t. VI Lekcjonarza: Iz 9,1–3.5–6; Łk 1,26–38

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA:

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo jak w dniu porażki Madianitów złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy.

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”.

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

A OTO SŁÓWKO JANKA:

W dzisiejszym słowie, które, Bóg do nas kieruje, możemy usłyszeć o proroctwie proroka Izajasza. Prorok Izajasz głosi o narodzinach Jezusa!

Najbardziej w tym czytaniu, dotknęły mnie te słowa: Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nic dziwnego, że to czytanie i te słowa zostały nam dane dziś, czyli we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

To właśnie przez Maryję, Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką! Ona Bogu zaufała! A czy my BEZGRANICZNIE ufamy Bogu?

Sam mogę powiedzieć, że warto naprawdę ufać Bogu! Gdybym dał się przezwyciężyć lękowi, nie doświadczyłbym przepięknych rekolekcji. Nie doświadczyłbym tych kilometrów podczas pieszej pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę. Gdybym nie zaufał, nie poznałbym tylu wartościowych ludzi. I przede wszystkim: gdybym nie zaufał, nie odkrywałbym swojego powołania i przede wszystkim nie odkrywałbym Boga!

To oczywiste, że w sercu każdego człowieka przed nowym wyzwaniem rodzi się pytanie: Czy dam radę? Nie powiem, ja też się obawiałem. Obawiałem się spróbować i zaufać! Lecz tak, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii: Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Maryja to wie, bo sama przekonała się na sobie, że dla Boga nie ma Nic nie możliwego!

My też, moi Drodzy, możemy się o tym przekonać, jeżeli Bogu zaufamy! Jest takie powiedzenie: „Jeżeli nie spróbujesz, to się nie przekonasz”. Ks. Mariusz, przewodnik grupy 9a, na początku pielgrzymki powiedział nam, że „sukcesem pielgrzymki nie jest wcale dojście na Jasną Górę, ale dążenie na nią. Bo wielu z nas dojdzie i to będzie sukces, lecz też będą tacy, co będą szli, lecz z jakichś powodów nie dojdą. I to też będzie sukces, bo szli, bo spróbowali”… ”

Mogę Wam powiedzieć jedno: nie bójcie się otworzyć! Nigdy nie wiemy, czy fakt, iż my myślimy, że coś dla nas nie jest dobre, oznacza od razu, że Bóg także tak uważa. A może jednak stara się po cichu powiedzieć, że to dla nas będzie dobre. I ludzie też będą nam tak doradzać. Z pewnością, tak właśnie jest w przypadku udziału w pieszej pielgrzymce.

Warto więc spróbować! Kto wie, czy na tych rekolekcjach, lub wyjeździe, nie poznamy osoby, która będzie naszą żoną, naszym mężem… Albo odkryjemy nasze powołanie do zakonu czy kapłaństwa…

Pamiętajmy: nic w życiu dzieje się bez powodu!

8 komentarzy

 • Mater Christi, ora pro nobis.
  Królowo Polski, módl się za nami!
  Царица России, молись о нас!
  Regina mundi, ora pro nobis.
  Regina pacis, ora pro nobis.

 • Dziś Maryja, moja Królowa i Pani zaprosiła mnie do odnowienia 33 dniowych rekolekcji indywidualnych ale pod patronatem mojej parafii. Jest to przygotowanie do całkowitego oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem – Jezusowi. Rozpoczynamy 4 września, kończymy 6 października a w dniu 7 października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, odbędzie się uroczysty Akt Poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa.
  Pierwsze uroczyste oddanie przyjął od nas , kilku osób, obecny Proboszcz 14.10. 2020r. Rok temu odnowiłam je, sama indywidualnie przez uczestnictwo w rekolekcjach internetowych Beatyfikacja33.pl , dlatego bardzo się ciesz, że w tym roku będę przeżywać je choć indywidualnie ale pod okiem organizatorów i Proboszcza naszej parafii. Maryjo, prowadź nas do Jezusa. Maryjo czuwaj nad nami. Maryjo strzeż naszych dróg.

Ks. Jacek Autor: Ks. Jacek

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.