A wyście mu nie uwierzyli…

A

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym mamy już czterdziestą pierwszą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Z pewnością, dużo refleksji można by tu poczynić. Zresztą, bardzo Was, moi Drodzy, do tego zachęcam! Natomiast na pewno musimy – zawsze, ale dziś szczególnie – modlić się o mądre wykorzystanie daru wolności. Bo z tym u nas ciągle nie najlepiej…

A tutaj, u nas, dzisiaj – jak co wtorek i czwartek – Roraty o 8:00. A potem dyżur duszpasterski na Uczelni, w gmachu przy ul. Prusa. Wieczorem zaś – spotkanie Studenckiego Koła Formacyjnego – Grupy, która od jakiegoś czasu się spotyka i coraz piękniej się rozwija.

Teraz natomiast zapraszam do wsłuchania się w Boże słowo i odkrycia przesłania, z jakim Pan osobiście do mnie się dzisiaj zwraca. Niech Duch Święty otwiera nasze serca i umysły na każde Słowo, pochodzące od Pana! A rozważanie Ani niech rzuci promyk światła. Dziękuję serdecznie za jego przygotowanie!

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen

Gaudium et spes! Ks. Jacek

Wtorek 3 Tygodnia Adwentu,

Wspomnienie Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy,

13 grudnia 2022., 

do czytań: So 3,1–2.9–13; Mt 21,28–32

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZA:

Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu,

co stosuje ucisk!

Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia,

nie ufa Panu

i nie przybliża się do swego Boga.

Wtedy przywrócę narodom wargi czyste,

aby wszyscy wzywali imienia Pana

i służyli Mu jednomyślnie.

Z tamtej strony rzek Etiopii

wielbiciele moi, Córa z moimi rozproszonymi, przyniosą Mi dar.

W tym dniu

nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków,

przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności;

usunę bowiem wtedy spośród ciebie

pysznych samochwalców twoich 

i nie będziesz się więcej wywyższać

na świętej mej górze.

I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny,

a szukać będą schronienia w imieniu Pana.

Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości

ani mówić kłamstwa.

I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język,

gdy paść się będą i wylegiwać,

a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy». Ten odpowiedział: «Idę, panie», lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”.

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

A OTO SŁÓWKO ANI:

Dzisiejsze czytania przekazują nam znaną i dość oczywistą treść. Ot my, a więc ci, którzy jesteśmy blisko Boga, musimy uważać, i częściej zastanawiać się nad tym, co robimy, bo ta bliskość z Bogiem nie musi być rzeczą permanentną. Nie jest to bowiem coś raz otrzymanego i nieutracalnego – łatwo możemy stracić naszą relację z Bogiem.

To trochę podobnie jak z wodą: gdy płynie i jest w ruchu, wówczas jest czysta, jednak gdy zamkniemy ją w pojemniku, bez możliwości wymiany, to staje się ona niezdatna do niczego.

Prorok Izajasz, w pierwszym czytaniu, zapowiada rozliczenie się z tymi, którzy nie będą Bogu wierni. Zapowiada swoiste oddzielenie ziarna od plew i pozostawienie przy Bogu ludu, który będzie prostolinijny. Prostolinijny – to nie oznacza, że nie potrafiący myśleć, tylko taki, który nie kombinuje, ani nie robi na siłę wszystkiego, aby tylko racja była po jego stronie.

Ewangelia według Świętego Mateusza, czytana w dniu dzisiejszym, także wspomina o tej naszej zgubnej pewności uprzywilejowania… I poczucia, że na pewno będziemy zbawieni. Jezus mówi: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego.

Często „lepszymi” okazują się ci, którzy wydają się być na straconej pozycji, jednak swoją determinacja, chęcią zmian, są w stanie zdziałać wiele więcej i być uważniejsi i gorliwsi od tych, którzy zastali się w wierze.

Dlatego tak bardzo ważna, a wręcz niezbędna jest dla nas rewizja tego, jak żyjemy, aby sprawdzać, czy jest z nami wszystko „okej”. Może ten dzień nadszedł właśnie dzisiaj?…

2 komentarze

  • „Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym mamy już czterdziestą pierwszą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. ” – Tak, to już 41 lat od dnia, w którym szef junty wojskowej, Wojciech Jaruzelski, ogłosił Polakom wprowadzenie stanu wojennego w naszej ojczyźnie. Pamiętamy 💪! Módlmy się za ojczyznę i tych, którzy nią zarządzają, żeby nie popełniali błędów naszych antenatów!

    • Czy po tych wszystkich latach jesteśmy mądrzejsi? Czy lepiej korzystamy z daru wolności? Czy jej nie zaprzepaszczamy?… Pytania… pytania… pytania…
      xJ

Ks. Jacek Autor: Ks. Jacek

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.