Panie, pokaż nam Ojca!

P

Szczęść Boże! Witam bardzo serdecznie. Proszę jeszcze o trochę cierpliwości Osoby, które w ostatnich dniach dokonały wpisów. Dzisiaj już zapewne uda się znaleźć trochę czasu, aby spokojnie poczytać wszystko, co zostało napisane i poodpisywać. Takie to tempo życia szybkie…
     A dzisiaj wpatrujemy się w przykład świętości Apostołów Filipa i Jakuba!
                 Gaudium et spes!  Ks. Jacek

Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba,
do czytań z t. VI Lekcjonarza: 1 Kor 15,1–8;  J 14,6–14
Pierwszy z dzisiejszych Patronów, Święty Filip,pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, został jednym z dwunastu Jego Uczniów. A fakt pochodzenia Filipa z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy trzej Apostołowie musieli się znać poprzednio, że znał ich dobrze także Święty Jan Apostoł, gdyż wspomina o nich w swojej Ewangelii.
O powołaniu Filipa na Apostoła upewniają nas także katalogi, czyli trzy wykazy Apostołów, jakie nam pozostawiły Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza, gdzie Filip jest zawsze wymieniany na piątym miejscu. Filip jestczynnym świadkiem cudownego nakarmienia rzeszy przez Pana Jezusa. A musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem swego Mistrza, skoro poganie proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu się z Chrystusem.
W czasie Ostatniej Wieczerzy Filip prosi Pana Jezusa, aby pokazał Apostołom swojego niebieskiego Ojca:Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Postawione przez Filipa pytanie dało Jezusowi okazję wytłumaczenia Apostołom najintymniejszego związku, jaki w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej istnieje pomiędzy Ojcem i Synem. Tyle informacji o Filipie podaje Pismo Święte.
Ojcowie Kościoła w swoich pismach zamieszczają jeszcze inne informacje o Apostole, jednak przekazy te nie są spójne, ani do końca pewne. Według nich, Filip miał apostołować również w Scytii – a więc w okolicy Donu i Dniepru. Byłby to więc pierwszy Apostoł Słowian. Potem miał przenieść się do Frygii, w Małej Azji i w jej stolicy, Hierapolis,miał ponieść męczeńską śmierć za panowania Domicjana – przez ukrzyżowanie, a potem ukamienowanie.
Z kolei drugi dzisiejszy Patron, Święty Jakub, zwany Młodszym lub Mniejszym, był synem Kleofasa i Marii, rodzonym bratem Świętego Judy Tadeusza, krewnym Jezusa.W katalogach Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc, co oznacza, że przyłączył się do grona Apostołów najpóźniej. Pochodził z Nazaretu. Jego matka miała na imię Maria, jego ojcem był Alfeusz, zwany również Kleofasem. Po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub wyróżniał się wśród Apostołów jako przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Kiedy Święty Piotr został cudownie uwolniony przez anioła z więzienia, każe o tym oznajmić Jakubowi.
Na pierwszym w dziejach Kościoła Soborze,zwanymSoborem Jerozolimskim, Jakub zaraz po Piotrze zajął głosi wpłynął na to, że Święty Paweł mógł spokojnie pełnić swoją misję wśród pogan, nie narzucając im przepisów Prawa Mojżeszowego. I chociaż później pomiędzy Jakubem a Pawłem zaistniały pewne różnice co do zasad przestrzegania Prawa Mojżeszowego przez nawracających się Żydów, to jednak Apostołowie zachowali dla siebie ogromny szacunek, w imię którego Paweł nie wahał się nazwać Jakuba filarem Kościoła.
Jakub zostawił list do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. Napisał go w latach 45–49. Śmierć męczeńską zaś – przez ukamienowanie – poniósł on w roku 62, za panowania cesarza Nerona. Wśród pism przypisywanych Świętemu Jakubowi, chociaż autorem ich faktycznie nie był, istnieje tak zwana Ewangelia Jakuba, zwana takżeProtoewangelią Jakuba. Apokryf pochodzi z wieku II. Zawiera wiele ciekawych szczegółów z życia Najświętszej Maryi Panny, które zapewne przekazała pierwotna tradycja chrześcijańska.
            Liturgia Słowa dzisiejszego Święta wskazuje na rolę, jaką we wspólnocie młodego Kościoła odgrywają Filip i Jakub. W pierwszym czytaniu Święty Paweł zaświadcza, że Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi, a później wszystkim Apostołom. Jakub zatem został tutaj wyróżniony z całego grona, co dobitnie podkreśla jego rolę. Z kolei Jan w Ewangelii relacjonuje rozmowę Jezusa z Filipem – rozmowę, w czasie której ten ostatni prosił o ukazanie Ojca, na co Jezus odpowiedział krótkim wyjaśnieniem, dotyczącym więzi zachodzącej między Nim, a Ojcem. Była już o tym dzisiaj wzmianka.
Wspominamy dziś zatem Apostołów cieszących siędużym zaufaniem samego Jezusa, wielkim znaczeniem w gronie pozostałych Uczniów, a także – odgrywających istotną rolę w nadawaniu kształtu założonego przez Chrystusa Kościoła. Wpatrzeni w ich przykład, chcemy także zacieśniać coraz większą osobistą więź z Jezusem, chcemy coraz wyraźniej i konkretniej odkrywać i określać swoje miejsce w Kościele, a także – swoją postawą i zaangażowaniem codziennie przyczyniać się do jego dobra i rozwoju.
W tym duchu zastanówmy się:
  • Czy Jezus może mieć do mnie w każdej chwili pełne zaufanie?
  • Czy staram się swoją postawą szczerej miłości i zaangażowania wyróżniać spośród innych, będąc dla nich dobrym przykładem?
  • Co robię – na odcinku ducha – aby coraz bardziej odkrywać oblicze Ojca?
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Dodaj komentarz

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.