Archiwum

czerwiec 2016

c

W szmerze łagodnego powiewu…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny obchodzi Monika Ochnik, Osoba mi bliska i życzliwa, z którą mam przyjemność znać się jeszcze od czasu pierwszego wikariatu, w Radoryżu Kościelnym. Dziękując Jubilatce za życzliwość i stały kontakt, życzę – szczególnie w obecnym czasie – wielkiej siły i zaufania do Boga...

Misja proroka – misja chrześcijanina

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym piętnastą rocznicę święceń kapłańskich przeżywa mój Brat, Ksiądz Marek. Myślę, że w imieniu nas wszystkich mogę podziękować za każde mądre słowo, napisane na naszym forum, ale przede wszystkim – za świadectwo pięknie i oryginalnie przeżywanego kapłaństwa, za odważną decyzję „wyruszenia...

Pewność wiary

Wspomnienie św. Jadwigi, królowej (1 Krl 18,20-39) Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu...

Świadectwo potrzebne… i skuteczne…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny obchodzi moja Siostra, Anna Niedźwiedzka. Z okazji osiągnięcia „wieku Pańskiego” życzę, aby zawsze za Jezusem podążała i z Nim uzgadniała wszystkie sprawy, dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego. Niech jak najlepiej wypełnia swą misję – Żony i Matki. I wszystkie inne dobre...

Błogosławieni jesteście…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszych kilku znanych mi Kapłanów przeżywa swoje rocznice święceń. I tak oto: – Ksiądz Leszek Mućka, Człowiek mi bliski, przeżywa siódmą rocznicę; – Ksiądz Jan Grochowski, Proboszcz Parafii w Trąbkach, a niegdyś mój pierwszy Proboszcz – w Parafii w Radoryżu Kościelnym – przeżywa czterdziestą...

Tobie mówię – wstań!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny obchodzi Katarzyna Centkowska, należąca w swoim czasie do Wspólnoty młodzieżowej w Białej Podlaskiej. Życzę Jubilatce jak najgłębszego zjednoczenia z Panem w każdym czasie i w każdej sytuacji. I o to będę się dla Niej modlił. Ja zaś pozdrawiam dzisiaj już...

Maryja woła o głębię!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny obchodzą: Karol Kulikowski, za moich czasów – Lektor w Radoryżu Kościelnym, oraz Karol Bisek – w swoim czasie należący do Wspólnoty młodzieżowej w Serokomli. Urodziny zaś obchodzi Małgorzata Osypiuk – z niegdysiejszej Wspólnoty młodzieżowej w Białej Podlaskiej. Życzę...

Miłość Boża rozlana w sercach naszych…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny obchodzi Ksiądz Leszek Mućka, z którym mam przyjemność znać się już od pierwszego mojego wikariatu, w Radoryżu Kościelnym. Dziękując za wszelką życzliwość, życzę Solenizantowi, aby nigdy nie stracił tego zapału i entuzjazmu, z jakim obecnie podejmuje tysiąc inicjatyw jednocześnie! I aby był Kapłanem...

Ewangelia moja!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu wczorajszym imieniny obchodził Jakub Biernacki, należący w swoim czasie do Wspólnoty młodzieżowej w Trąbkach, dzisiaj zaś imieniny obchodzi Marcel Kryczka, przed laty – Lektor w Radoryżu Kościelnym. Życzę Drogim Solenizantom wszelkiego dobra! I o nie będę się dla Nich modlił.      Ogarniam modlitwą...

Nie wstydź się świadectwa Pana naszego!

Procesja Bożego Ciała (2 Tm 1,1-3.6-12) Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, [posłany] dla [głoszenia] życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana! Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję...

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.