Archiwum

kwiecień 2017

k

ŻYCIE MOJE ODDAM ZA CIEBIE!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny przeżywa Ksiądz Mariusz Szyszko, mój serdeczny Przyjaciel – jak to nieraz mówimy – od tak zwanej piaskownicy. Dziękując Jubilatowi za tak wiele bezinteresownej pomocy i życzliwości, za wieloletnią wierną przyjaźń, zapewniam o mojej modlitwie nie tylko w dniach odświętnych...

ŻYCIE MOJE ODDAM…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny przeżywa Weronika Kowalska, imieniny natomiast przeżywa Michał Pieńkowski – oboje zaangażowani w swoim czasie w działalność Wspólnot młodzieżowych. Dziękując im za to zaangażowanie i za stałą życzliwość, modlę się dla Nich o to, by swoje życie stale czynili darem dla Boga i ludzi.  ...

ŻYCIE MOJE…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa Maja Zagubień, zaangażowana w swoim czasie w działalność młodzieżową w Parafii w Celestynowie. Życzę Solenizantce szczególnych Bożych łask i natchnień w codziennej realizacji dobra. Zapewniam o modlitwie.         Dziękujemy Księdzu Markowi...

Jezus umarł, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno

o. Dariusz – początek rekolekcji (Ez 37,21-28) Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów...

Pan jest przy mnie jako potężny mocarz!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, dzisiaj przeżywamy – jeśli tak można powiedzieć – potrójnie intensywny piątek. Po pierwsze dlatego, że to właśnie piątek, a więc dzień szczególny w skali całego roku. Po drugie – kolejny piątek Wielkiego Postu. I wreszcie, po trzecie – pierwszy piątek miesiąca. Te wszystkie wymiary niech nas...

Uczmy się od Abrahama!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu wczorajszym urodziny przeżywała Żanna Sulowska, bardzo mi bliska i życzliwa Osoba z Lublina. Niezmiernie się cieszę, że z tej okazji mogłem sprawować na lubelskiej Poczekajce Mszę Świętą w intencji całej Rodziny Sulowskich, a więc także Męża Jubilatki, Łukasza oraz Synka Cypriana Józefa, którego Chrzest...

Będziecie rzeczywiście wolni!

(Dn 3,14-20.91-92.95) Król Nabuchodonozor powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych...

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny przeżywa Arkadiusz Buczkowski, należący w swoim czasie do jednej z młodzieżowych Wspólnot. Życzę Jubilatowi pełnego zaufania do Jezusa – przez całe życie! I zapewniam o modlitwie.        Proszę też, abyśmy naszymi modlitwami – w tym pięknym, ale bardzo pracowitym...

Bóg jest – i czuwa!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny obchodzą:  – Ryszard Jaśkowski, mój Wujek; – Ksiądz Doktor Ryszard Federczyk, od wielu lat posługujący na Ukrainie, – Ksiądz Ryszard Andruszczak, Proboszcz w Garwolinie; – Ryszard Rękawek, mój Znajomy z Parafii w Trąbkach. Urodziny zaś obchodzą dzisiaj: – Magda Malinowska, należąca w swoim...

Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, bardzo dziękujemy Księdzu Markowi za wczorajsze słówko i za kilka informacji, dotyczących pielgrzymowania do Fatimy, a opatrzonych – jak zawsze – pięknymi zdjęciami. Myślę, że jeśli ktoś będzie zainteresowany jakimiś dodatkowymi szczegółami, to na pewno w swoich komentarzach...

Dobro jest logiczne

(Jr 11,18-20) Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina! Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym...

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.