Archiwum

2017

2

Najdoskonalej ofiarowała siebie Bogu

Radosne rodzeństwo  Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny(2 Mch 6,18-31)W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie, mąż już w podeszłym wieku, szlachetnego oblicza, był zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak wybierając raczej chwalebną śmierć aniżeli godne pogardy życie...

Kto tu jest ślepy?

Chrzest Tomka – Biała Podlaska, par. św. Anny, 12.11.2017 (1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64)Wyszedł korzeń wszelkiego grzechu – Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, zaczął panować w sto trzydziestym siódmym roku panowania greckiego. W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu...

Koniec świata – choćby dzisiaj!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa Elżbieta Jaśkowska, moja Ciocia, mieszkająca w Olsztynie. Natomiast w ciągu najbliższego tygodnia: we wtorek imieniny przeżywał będzie Ksiądz Janusz Sałaj, Proboszcz w Kąkolewnicy. W piątek rocznicę święceń biskupich będzie obchodził Arcybiskup Andrzej Dzięga, w swoim czasie –...

Dniem i nocą…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa Ksiądz Profesor Roman Krawczyk, przez cztery pierwsze lata mojej seminaryjnej formacji – Rektor naszego siedleckiego Seminarium, a do końca pobytu w Seminarium: Wykładowca Starego Testamentu. Dziękując Księdzu Rektorowi za wiele dobra, jakie od Niego otrzymałem, a szczególnie za dwa piękne gesty...

Z dóbr widzialnych – poznać Stwórcę!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa Elżbieta Szczot, z którą miałem przyjemność przed laty współpracować w Katedrze Prawa Sakramentów Świętych na KUL. Życzę Drogiej Solenizantce bezbłędnego odczytywania znaków Bożego działania w Jej życiu. Zapewniam o modlitwie! Moi Drodzy, dzisiaj wieczorem Ksiądz Marek – po tygodniowym pobycie w Polsce –...

Jest bowiem w Mądrości duch rozumny i święty!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa mój Dziadek, Edmund Jaśkowski, dla którego proszę o pomoc Bożą w dźwiganiu krzyża wieku, słabości i choroby. Proszę także o siłę i cierpliwość dla mojego Taty i Jego Rodzeństwa, opiekujących się obecnie swoim Ojcem. Imieniny przeżywa dziś również Ksiądz Edmund Szarek, Dziekan Dekanatu...

Twoja wiara cię uzdrowiła!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny przeżywa Albert Paszkowski, mój Znajomy, przygotowujący się do kapłaństwa w Seminarium Archidiecezji warszawskiej. Niech Mu Pan błogosławi na drodze realizacji powołania. O to będę się modlił! A wczoraj w Miastkowie odbyło się fantastyczne spotkanie tworzącej się tu i intensywnie rozwijającej Wspólnoty...

Doświadczył ich jak złoto…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, dziękuję za życzliwe słowa z okazji urodzin bloga. Za te słowa napisane – i te bezpośrednio do mnie wypowiedziane, szczególnie przez Księdza Marka wczoraj, w drodze do Kodnia. Mogę Mu tylko równie serdecznie podziękować za współautorstwo tego dzieła, a wszystkim Komentatorom, na czele z J.B., Robertem i Anną –...

Mądrość jest duchem miłującym ludzi!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, całą Rodziną dziękujemy Bogu za wczorajszą wspaniałą uroczystość Chrztu Świętego naszego Siostrzeńca, Tomka Niedźwiedzkiego. Sakramentu udzielił Marek, co było dla Niego niejakim wyzwaniem, bo to – jak sam wyznał – pierwszy Chrzest, jakiego od ośmiu lat udzielał w języku polskim! Jednak wszystko odbyło się w jak najlepszym porządku. A potem –...

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny przeżywa Ojciec Mateusz Fleiszerowicz, franciszkanin, mój Kolega ze studiów prawa kanonicznego na KUL. Życzę Jubilatowi – obecnie: Proboszczowi Parafii w Nysie – aby Boża mądrość, o której słyszymy w czytaniach, była dla Niego światłem i natchnieniem. Zapewniam o modlitwie! Moi Drodzy...

Kto w drobnej rzeczy jest wierny…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym imieniny obchodzą: – Ksiądz Marcin Nowicki – mój stryjeczny Brat, Kapłan Diecezji toruńskiej; – Ksiądz Marcin Komoszyński – pochodzący z mojej Parafii rodzinnej; – Marcin Mućka – Człowiek mi bliski, pochodzący z mojej pierwszej Parafii w Radoryżu Kościelnym; – Marcin Zagubień – mój dobry Znajomy z czasów posługi...

Z powodu spraw odnoszących się do Boga…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, w dniu dzisiejszym urodziny przeżywa Ksiądz Wojciech Bazan, mój Kolega z czasów seminaryjnych, obecnie Prefekt Liceum Katolickiego, istniejącego przy mojej rodzinnej Parafii. Życzę Jubilatowi, aby nigdy nie tracił swojej inwencji i oryginalności, ale aby służył nimi Panu i Jego Kościołowi. Zapewniam o modlitwie! I jeszcze...

Oto wypływała woda spod progu świątyni…

Szczęść Boże! Witam Wszystkich serdecznie i życzę błogosławionego dnia! Budujmy duchową świątynię w swoich domu, w miejscu nauki i pracy!                                Gaudium et spes!  Ks. Jacek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, do czytań z t.VI Lekcjonarza: Ez...

Nikomu nie bądźcie nic dłużni – poza miłością…

Szczęść Boże! Moi Drodzy, bardzo dziękujemy Księdzu Markowi za wczorajsze słówko z Syberii, dzięki także za ciekawe komentarze pod słówkiem. Oczywiście – liczę na następne. Przypominam o modlitwie za Zmarłych i możliwości zyskania odpustu zupełnego – za nawiedzenie cmentarza. Pamiętajmy, że nasi Bliscy, którzy już przekroczyli próg życia, bardzo liczą...

Zapraszam

(Rz 12,5-16a) Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich;...

Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko!

Szczęść Boże! Moi Drodzy, serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia! A jutro – głębi refleksji i bogatych przeżyć duchowych, kiedy czytać będziemy słówko z Syberii!                                 Gaudium et spes!  Ks. Jacek Poniedziałek 31 Tygodnia zwykłego, rok I, do...

Tak wśród was głosiliśmy Ewangelię…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, przypomnę tylko, że trwamy w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych, oraz że mamy pierwszą niedzielę miesiąca.        I właśnie na jej przeżywanie – niech Was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen Gaudium et spes! Ks. Jacek 31 Niedziela Zwykła, A, do czytań:...

Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne!

Szczęść Boży! Moi Drodzy, w dniu wczorajszym imieniny przeżywała Sylwia Tomaszek, moja Koleżanka z Liceum im. Lelewela z Żelechowie, Wicedyrektor tejże Szkoły, a także Hubert Maksymiuk, należący do jednej ze Wspólnot młodzieżowych. Dzisiaj natomiast imieniny przeżywa Karol Orłowski, nasz wieloletni Gospodarz w Szklarskiej Porębie. Wszystkim Świętującym życzę...

Jezus pomaga teraz

Stary cmentarz w Surgucie. Zdjęcie z dziś. (Rz 9,1-5)Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są...

Zmarli – żyją!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Moi Drodzy, w dniu wczorajszym urodziny przeżywał Mateusz Sętorek, należący w swoim czasie do Wspólnoty młodzieżowej w Trąbkach. Dzisiaj natomiast urodziny przeżywa Pani Doktor Wanda Półtawska, znana Obrończyni życia. Niech Drogim Jubilatom Pan udzieli wszystkich łask i pomocy, aby Jego wolę w swoim życiu mogli wypełniać. Zapewniam...

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.