Autor

Ks. Marek

Nazywam się Ks. Marek Jaśkowski i jestem Proboszczem Parafii Św. Józefa Robotnika w Surgucie i Parafii Św. Pawła Apostoła w Nojabrsku. Moja Parafia to północna część zachodniej Syberii – można powiedzieć, że terytorialnie to prawie połowa Diecezji nowosybirskiej, jej północna część. Nasz Biskup określił kiedyś, że jest to terytorialnie największa Parafia na świecie! Terytorium Parafii jest czterokrotnie większe od terytorium Polski! Przez kilka lat byłem jedynym rzymskokatolickim księdzem na tym terytorium, od września 2019 roku posługę podejmuje Współpracownik, Ks. Paweł Czeluściński. W Parafii posługują także dwie Siostry od Aniołów, S. Joann i S. Teresa. Terytorium naszej Parafii to Chanty-Mansyjski Autonomiczny Okręg i Jamalsko-Nieniecki Autonomiczny Okręg. Jest to terytorium, które słynie z wydobycia ropy i gazu. Większość ropy, wydobywanej w Rosji – wydobywa się z terenu mojej Parafii. W związku z tym, w ostatnich kilku dziesięcioleciach, przybyło mnóstwo ludzi w poszukiwaniu pracy. Na tym terenie jest kilkanaście, a może i kilkadziesiąt – często nowych miast, w których osiedlają się owi przyjeżdżający ludzie. Odwiedzamy miasta: Jugorsk i Sowiecki, oddalone 650 km od Surgutu; Uraj – 730 km; Niagań – 600 km; Chanty-Mansyjsk – 300 km. To kierunek południowo – zachodni. Natomiast na północy odwiedzamy Nojabrsk – 320 km i Kogałym – 190 km, Gubkinskij – 500 km; Tarko-Sale – 600 km; Nowyj Urengoj – 760 km. Jeździmy też do Tiumenii, żeby stamtąd polecieć samolotem do Salechardu, na koło podbiegunowe – ponad 1100 km w prostej linii – żeby i tam odwiedzić naszych Parafian, którzy często biorą urlop w pracy, aby spotkać się z nami, uczestniczyć we Mszy Świętej i w katechizacji. Do Salechardu nie ma drogi, można dotrzeć tylko samolotem, albo (latem) statkiem. Wymienione miasta to tylko niektóre z miejsc, które odwiedzamy. W całej naszej Parafii mamy jeden kościół – w Surgucie – i jedną kaplicę, w Nojabrsku, w jednym z bloków. W innych miejscach spotykamy się w mieszkaniach Parafian. Ludzie jednak często krępują się przychodzić do kogoś, do domu. A Parafia najbardziej rozwija się tam, gdzie jest świątynia. Ostatnio kupiliśmy dom na kaplicę w Kogałymie. Konieczny jest tam jednak gruntowny remont, który aktualnie prowadzimy. Następnym miejscem oczekującym na swoją świątynię - kaplicę jest Chanty-Mansyjsk. Dramatycznie potrzeba tu księży! Żeby królestwo Boże mogło wzrastać w sercach ludzi, muszą mieć oni częstszy dostęp do Sakramentów. Na terenie naszej Parafii mieszka jakieś 2,5 miliona ludzi, w samym Surgucie – 350 tysięcy. A tylko dwóch Księży i dwie Siostry. Prosimy Was zatem o dwojaką pomoc: Modlitwa – to najważniejsze! Proszę Was, pomódlcie się za naszą Parafię przynajmniej dziesiątkiem Różańca, a potem pomódlcie się przez wstawiennictwo naszych Świętych Patronów: Matki Bożej Fatimskiej, Św. Józefa Robotnika, Św. Pawła Apostoła, Św. Jana Pawła II, Michała Archanioła i Aniołów Stróżów. Ofiara – materialna pomoc także jest nam niezmiernie potrzebna ze względu na budowę domu parafialnego w Surgucie, remont domu na kaplicę w Kogałymie, oraz organizowanie spotkań wspólnot i miejsc modlitwy w wielu innych miastach. Wszystkim Darczyńcom z serca dziękujemy i obiecujemy modlitwę! Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen o.marek@mail.ru www.catholicsurgut.ru Dane do przelewu: Marek Jaśkowski ul. Kąpielowa 19/2 21-500 Biała Podlaska Nr konta: 50 1020 5558 1111 1548 2400 0027
K

Czy jestem w stałym kontakcie z Oblubieńcem?

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii.  Dziś wspomnienie św. Moniki. Zapraszam do wspólnego porozmyślania nad Słowem Bożym, nad tym co dziś daje nam liturgia. Prośmy, by Duch Święty nas w tym poprowadził.  (1 Tes 4, 1-8)  Bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co...

Czy chcę umieć tak kochać? 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z Surgutu. Dziękuję za pozdrowienia, życzenia i modlitwy w dniu urodzin. Polecam się dalszej modlitwie i modlę się za Was. Zapraszam do wspólnego pochylenia się nad Słowem Bożym. Prosimy Ducha Świetego, by nam pomógł usłyszeć Słowo Pana.  (Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22) ...

Walka o Rodzinę

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii. Zapraszam do wspólnego porozmyślania nad Słowem Bożym. Niech Duch Święty nam w tym pomoże.  (Joz 24, 1-13)  Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili...

Dobrze, że tu jesteśmy…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z Surgutu.  Dziś święto (zastanawiam się, czemu nie uroczystość) Przemienienia Pańskiego. Nasza diecezja w Nowosybirsku jest diecezją Przemienienia Pańskiego. W Rosji katolickie diecezje mają swoje tytuły, jak parafie, żeby odróżniać się od prawosławnych, więc oficjalnie mówi się...

Pan Bóg działa zwyczajnie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z Surgutu. Zapraszam do wspólnej modlitwy – wspólnego słuchania Słowa Bożego i rozmyślania nad nim. Prośmy, by Duch Święty nas w tej modlitwie prowadził.    (Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37)  Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: „Oto czasy święte dla...

Trwajcie we Mnie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii. Dziś jeden z nielicznych ciepłych dni (w tym roku, jak dotąd lato jest u nas wyjątkowo chłodne i deszczowe), w tej chwili jest +28, ale jest wiatr i popołudniu prognozują burze i ochłodzenie. I pewnie koniec lata, bo ile można się grzać.  Jestem tu...

Chrześcijaństwo musi mieć ludzką twarz

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam bardzo serdecznie z zimnej i deszczowej Syberii. Zapraszam do wspólnego spotkania z Bożym Słowem. Prośmy, by Duch Święty nam pomógł.  (Wj 11,10-12,14)  Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec faraona, lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów...

Nie obawiaj się! Wytrwaj do końca!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z Surgutu. Zapraszam do wspólnego pochylenia się nad Słowem Bożym. Prośmy, by Duch Święty dał nam światło i mądrość.  (Rdz 46,1-7.28-30)  Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. Bóg zaś...

Jezus ujrzał człowieka

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z Surgutu. Zapraszam do wspólnej modlitwy, wspólnego porozmyślania nad Słowem Bożym. Niech Duch Święty nam w tym pomoże.  (Rdz 23,1-4.19.24,1-8.10.48.59.62-67)  Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. Zmarła ona w Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan...

Uwierzyć w niemożliwe

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z Surgutu. Zapraszam do wspólnego pochylenia się nad Słowem Bożym, a potem trochę podzielę się tym co na Syberii. Niech Duch Święty da nam Swoje światło i mądrość.  (Rdz 17, 1. 9-10. 15-22)  Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł...

Wiara, która góry przenosi

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiamy bardzo serdecznie z Syberii, z Surgutu.  Dziś rozważanie przygotowała dla nas s. Joanna. Prośmy, by Duch Święty pomógł nam usłyszeć i zrozumieć, co Pan Bóg chce nam powiedzieć.  (Syr 44, 1. 9-13)  Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejności ich pochodzenia. Ale są i tacy...

Kochasz mnie?

Chrystus Zmartwychwstał!  Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z Surgutu. Dobiega końca Okres Wielkanocny. Oczekujemy, trwając z Apostołami i Maryją na modlitwie, na Zesłanie Ducha Świętego.  Prosimy więc o moc Ducha Świętego dla nas, o Jego nowe zstąpienie, o Jego nową siłę i Jego dary. Prosimy o dar mądrości w rozważaniu Słowa Bożego...

Chrystus Pan karmi nas…

Chrystus Zmartwychwstał!  Pozdrawiamy serdecznie z Syberii, z Surgutu. Zapraszamy do wspólnego rozmyślania nad Słowem Bożym. Dziś rozważanie s. Teresy. Prośmy by Duch Święty pomógł nam usłyszeć Słowo Boże, zrozumieć je i nim żyć.  (Dz 5, 34-42)  Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć...

To jest Pan

Chrystus Zmartwychwstał Pozdrawiamy z Syberii, dziś z Kogałymu. Dziś rozmyślanie pisze… sami zobaczycie. Zapraszamy do wspólnego zamyślenia się nad Słowem Bożym. Niech Zmartwychwstały Chrystus Wam błogosławi.  (Dz 4,1-12)  Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej...

Wielka Środa

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z drogi z Nowosybirska do Surgutu, gdzieś znad ziemi, wracam z Mszy Krzyżma, która u nas jest w Wielki Wtorek, i w samolocie piszę te słowa. Zapraszam do wspólnego porozmyślania nad Słowem Bożym. (Iz 50,4-9a)  Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym...

Jaka jest moja relacja z Jezusem?

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiamy serdecznie z Syberii, z Surgutu. U nas już czasem wiosna zagląda, to znaczy pojawiają się czasem plusowe temperatury, tak na chwilę, ale nadzieja jest.  Piękne rzeczy się dzieją – rekolekcje na Faro TV, zawierzenie Maryi. Bogu dzięki.  Dziś piątek Wielkiego Postu, ostatni już przed Wielkim...

Ja nie zapomnę o tobie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Syberii, dziś z Uraju, miasta o którym już nie raz wspominałem. O naszych wyjazdach, potem, a najpierw o Słowie Bożym.  Przeżywamy Wielki Post, bardzo ważny czas dla naszej duszy, naszego życia duchowego, dla rozwoju naszej wiary. Mówiąc językiem wczorajszego I czytania –...

Pokorna modlitwa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam serdecznie z Syberii, z Surgutu.  Dziś słowem rozmyślania dzieli się z nami s. Teresa, która tylko co wróciła z sanatorium (nawet jeszcze się z nią nie widziałem). Mam nadzieję, że zdrowie już jej służy. Chyba po drodze pisała to rozmyślanie. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni.  My...

Nie nakręcaj się!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiam bardzo serdecznie z Syberii, z Surgutu.  Dziś piątek Wielkiego Postu, a więc dzień szczególny. Pamiętajmy o Drodze Krzyżowej, o poście, o I piątku miesiąca, o spowiedzi, Komunii…  Zapraszam byśmy wspólnie pochylili się dziś nad Słowem Bożym. Wspólnie – znaczy, proszę i Was, byście...

Jezus zaprasza do przebaczenia i pojednania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Pozdrawiamy bardzo serdecznie z wciąż mroźnej Syberii, z Surgutu. Każda noc wciąż jest poniżej 30 stopni na minusie, a nawet i pod 40. w dzień, dzięki słońcu jest trochę cieplej. Dawno nie mieliśmy zimy, żeby tak długo, bez przerwy, trzymały się takie niskie temperatury.  Jednak serca gorące...

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.